VISION. Så här ser Kungsgatan ut i en visionsskiss i trafikkontorets "trafik- och gatumiljöplan för city". Men hur det kommer se ut efter renoveringen av ledningstunneln är gjord återstår att se. Det ska utredas. Foto: Stockholms stad

Kungsgatan måste grävas upp – i två år

En 108 år gammal ledningstunnel under Kungsgatan riskerar att rasa ihop om den inte renoveras. Samtidigt som det jobbet görs planerar staden att göra om gatans utseende.

  • Publicerad 16:30, 5 nov 2019

Ledningstunneln från 1911, som ligger under Kungsgatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan, är i så pass risigt skick att den riskerar att kollapsa. Tunneln är klassad som ett skyddsobjekt och därför måste staden renovera den. Arbetet beräknas kosta omkring 250-270 miljoner kronor och planeras att starta senhösten 2022 och pågå i två år.

Projektet kommer innebära stor påverkan på trafiken, men enligt trafikkontoret är målet att hålla ett körfält i vardera riktning öppet under byggtiden, bara under enskilda dagar kan det bli aktuellt att minska till ett körfält på en del av sträckan eller stänga av gatan helt.

– Vi måste göra det, det är samhällsviktigt infrastruktur som finns där under. Det kommer bli stor påverkan. Exakt hur vi ska lösa trafiken och i vilken mån den vanliga trafiken kan gå där återstår att se, det har vi två år på oss att lösa. Men bussar är prioriterade, säger Daniel Helldén (MP).

Görs om

I samband med bygget planerar staden även att ändra utseendet för gatan när den återställs.

Helt klart är att den södra sidan, som är den som kommer grävas upp, får bredare trottoarer för att möta det stora antalet gående.

Men det kan även bli ytterligare ändringar.

Staden ska bland annat undersöka om det finns intresse hos fastighetsägarna runt gatan att vara med och finansiera eventuella andra åtgärder på den norra sidan. Sträckan är även utpekad som cykelpendlingsstråk, idag finns ett överbrett körfält på ena sidan för både buss och cykel.

Men exakt hur gatan kan göras om är något som tjänstemännen nu ska jobba vidare med enligt Helldén, innan det det definitiva beslutet kring projektet och utformningen tas om cirka ett år.