Frågan hur Kungsholmen ska klara ett tufft ekonomiskt år är en vattendelare mellan stadsdelens politiker. Arvid Vikman (S), till vänster, och Rasmus Jonlund (L), till höger. Foto: Mimmi Epstein/Christoffer Röstlund Jonsson

Kungsholmen river förskolor för att klara ekonomin

I hopp om att klara det besvärliga ekonomiska läget planerar det grönblåa styret på Kungsholmen att göra sig av med överflödiga lokaler och "effektivisera" bland personalen. Oppositionen är starkt kritisk.

  • Publicerad 11:45, 5 dec 2019

Stockholm står inför tuffare ekonomiska tider, och alla verksamheter på Kungsholmen kommer att få hålla hårt i pengarna kommande år. Detta menar Rasmus Jonlund (L), ordförande i stadsdelsnämnden.

– Det är ett stramt ekonomiskt läge. Redan under året har förvaltningen kollat på hur man kan effektivisera utan att det drabbar brukare, som förskolebarn och äldre. Vi måste värna om våra kärnverksamheter, säger han.

Lokalkostnader, i första hand

Genom att i första hand göra sig av med vissa lokaler hoppas stadsdelen kunna spara flera miljoner. Vissa förskolor med tillfälliga bygglov i paviljonger kommer att stängas och barnen kommer att flytta till permanenta förskolebyggnader.

I maj flyttar förskolan Hagen på Mariedelsvägen in i Skorpan på Arbetargatan. Barnen som går i paviljongen vid förskolan Lilla Björnen på Lagerlöfsgatan kommer att flyttas till huvudbyggnaden.

– I nuläget finns inga planer på andra förskolebyggnader som ska läggas ned. Men det är något man ser över på lång sikt, säger Rasmus Jonlund, och försäkrar att det kommer finnas plats i de nya lokalerna för alla barn som måste flytta.

Genom att dra in så mycket som möjligt på lokalkostnader, hoppas Jonlund att man inte behöver skära ner på personalstyrkan i kärnverksamheterna. Men för de som redan arbetar i stadsdelen kan det bli tuffare än tidigare.

– Man bör alltid se över personalkostnader. Nu kan det komma att märkas på sina håll där man behöver arbeta effektivare med personalen man har och skapa en bra verksamhet utifrån den kompetens som finns, säger han.

Rör det sig om ett vikariestopp?

– Att ta in en vikarie kan innebära mer jobb än vad nyttan är. Men det är något som varje verksamhet måste avgöra i varje enskilt fall. Måste man ta in en vikarie så ska man givetvis få göra det, säger Rasmus Jonlund (L).

Oppositionen kritisk

Arvid Vikman (S), vice ordförande i stadsdelsnämnden, har tidigare hävdat att den grönblåa majoriteten på Kungsholmen sparar in på förskolan för att kunna täcka upp för skattesänkningar.

Han anser att det är missvisande att kalla det som görs för "effektiviseringar".

– Jag tycker att när man gör neddragningar så måste man vara ärlig med det. Jag har ännu inte sett hela budgeten men med den lägsta uppräkningen för förskolan i modern tid är det troligt att besparingarna leder till längre scheman och färre vikarier, säger han.