Så här är planen tänkt att ligga.

Kungsholmen vill slippa få ny fotbollsplan i parken

Oersättliga värden som försvinner och en plan som riskerar att bli mycket dyrare än planerat. Kungsholmens stadsdelsförvaltning är kritisk till den planerade fotbollsplanen i Fredhällsparken.

  • Publicerad 10:56, 5 jun 2017

Den planerade fotbollsplanen i Fredhällsparken är ute på samråd. Som vi berättat tidigare har både boende, flera remissinstanser och partier kritiserat planerna. Nu har även Kungsholmens stadsdelsförvaltning gett sin syn på saken. Och de är inte så jätte-positiva...

Så påverkas Fredhällsparken av nya fotbollsplanen

Förvaltningen tycker att det är "olyckligt" att detaljplanen ställer "bostäder, ekologiska och kulturhistoriska parkvärden och behovet av rekreativa parkvärden med aktivitetsytor och plats för spontant spel och lek och behovet av stora och bokningsbara fotbollsplaner mot varandra."

Vidare skriver förvaltningen att planen redan har ökat i kostnad, från 24 till 44 miljoner kronor, och att den riskerar att kosta ytterligare många miljoner på grund av att träd och ledningar måste flyttas för att få plats med planen, där Exploateringskontoret ska stå för fiolerna. De jämför även med att bygga en konstgräsplan på annan plats vilket skulle vara mycket billigare.

Fotbollsplanen blir rekorddyr – träd måste flyttas med tyska supermaskiner

"Det går inte att genomföra en trädflyttning av ett större träd för mindre än 1 mnkr. Förvaltningens bedömning är att åtgärder för grönkompensation inte bör understiga 30 miljoner kronor. Som jämförelse kan även nämnas att kostnaden för bygga en ny 11- spelsplan i konstgräs på en annan och mer okomplicerad plats än Fredhällsparken, med plan mark och utan trädflyttningar med mera, inte överstiger 10 mnkr. Med tillägg för byggnad, läktare och kringytor tillkommer maximalt 5 mnkr", skriver förvaltningen.

I stadens planer ingår även att lägga konstgräs på Kristinebergs IP för att öka användandet av den planen. Det tycker förvaltningen räcker som ersättning för den fotbollsplan försvinner på Stadshagens IP, sett till antalet spelbara timmar.

Staden vill flytta OS-byggnad – kan bli omklädningsrum i Fredhällsparken

"Förslaget medför avverkning av flera stora skyddsvärda ekar och andra ädellövträd, uppförande av 6-8 m höga stängsel, uppfyllnader och byggnation av upp till 3,5 m höga stödmurar, samt strålkastare och höjda bullernivåer. De värden som försvinner är oersättliga. Förvaltningen ser gärna en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar lösning med en utveckling av Fredhällsparken som ger ökade möjligheter till spontanidrott och lek med hänsyn till parkens karaktär och värden", skriver förvaltningen.

Den 15 juni ska remissvaret behandlas av politikerna i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Samrådet för Fredhällparken pågår till den 20 juni.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Här ska burgare kriga mot burritos

Nyheter Jihan Yacoob är trött på ställen som "bara" serverar burgare. Nu tar han sitt amerikanskmexikanska koncept "burgers vs burritos" till Kungsholmen.torsdag 21/6 16:17

Ny gratisfestival på Östermalm

Nyheter ✓Morgonyoga ✓Aw-häng ✓Livespelningar Yoga, musik och föreläsningar. Mötesplatsen "A house" i gamla arkitekturhögskolan ordnade gratis minifestival i veckan som gick och tanken är att den ska bli återkommande.torsdag 21/6 15:58