Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) och Svante Borg, chef för Storstockholms brandförsvar. Foto: Per Brandt

Kungsholmens klassiska brandstation ska rustas akut

Kungsholmens brandstation är i risigt skick. Nu skjuter staden till 6 miljoner i akuta renoveringspengar för att slippa riskera att stänga stationen. Samtidigt planeras för en större omfattande renovering.

  • Publicerad 07:50, 19 feb 2020

Kungsholmens brandstation stod färdig 1931 men genom åren har tidens tand börjat ta ut sin rätt på tegelbyggnaden. När dagens skick beskrivs är det ingen vacker bild som målas upp med läckande tak, undermåliga lokaler och tegelstenar som lossnar.

Därför ska staden nu skjuta till sex miljoner kronor i akuta renoveringspengar som ska gå till det mest brådskande underhållet. Inte så "politiskt sexigt" besked att ge med glädjande och nödvändigt, enligt fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M)

– Vi ser att underhållet på flera brandstationer är eftersatt. Gör vi inget nu är risken att vi annars behöver stänga dem akut. Här på Kungsholmen ramlar bland annat tegel ner från fasaden. Så kan vi inte ha det, säger han.

Den akuta renoveringen på Kungsholmen beräknas pågå i cirka 1,5 år från och med nu och verksamheten ska vara kvar under den tiden.

Men samtidigt dras planerna på en större, mer omfattande renovering igång. Då är tanken att brandstationen bland annat ska få bättre ytor att separera smutsig och ren utrustning, renovering av det klassiska brandslangstornet samt nya omklädningsrum, för både män och kvinnor.

– Den här brandstationen byggdes för män på den tiden. Men det ska vara samma förutsättningar för alla. Det ska bli en bättre arbetsmiljö. Det här känns som en riktigt bra satsning, säger Svante Borg, chef för Storstockholms brandförsvar.

Då kommer räddningstjänsten att behöva evakueras under byggtiden men var återstår att se.

–  Detta görs inför att det behövs en större och mer omfattande renovering och inför ett sådant större beslut finns det undersökningar som måste göras först. Det får vi återkomma till, säger Dennis Wedin.

Brandmannen Tomas Larsson är glad över beskedet att brandstationen äntligen kan renoveras. Foto: Per Brandt

Bland brandmännen verkade beskedet tas emot bra. Framtiden för stationen har genom åren varit föremål för diskussioner. Tidigare var planen att flytta räddningstjänsten till det så kallade blåljushuset som planerades vid Lindhagensgatan, men som sedan stoppade efter bland annat kritik från brandmännen själva.

150 miljoner kronor i sjön när Blåljushuset på Kungsholmen skrotas

Tomas Larsson har jobbat på brandstationen i 20 år och är nöjd med beskedet att arbetsmiljön ska förbättras.

– Det är glädjande att renoveringen verkar bli av till slut och att vi kan vara kvar. Det har ju dragit ut på tiden, säger han.

Totalt avsätter staden 21 miljoner i akuta renoveringspengar. Förutom Kungsholmen ska även Farstas brandstation samt Johannes brandstation få en del av pengakakan, se faktaruta.

Här ska det rustas

Farsta brandstation, 5 miljoner kronor.

Teknisk upprustning: Byte av tekniska system, såsom vatten, avlopp och el. 

Kungsholmens brandstation 6 miljoner kronor.

Teknisk upprustning: Åtgärder elsystem och takläckage. Även fasaden behöver åtgärdas.

Johannes brandstation 5 miljoner kronor.

Inleda arbetet kring samlokalisering för ledningsfunktionerna i Räddningscentral Mitt, där Täbys ledningscentral ska flytta till Vasastan.

Akut underhåll brandstationer 5 miljoner kronor.

Beredskap för att kunna genomföra akuta åtgärder i andra brandstationer.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre