Rasmus Jonlund (L) till höger, ordförande för Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar om att stänga allmänt möte 19 mars. Foto: Sacharias Källdén

Kungsholmens stadsdelsnämnd stänger möte

Stadsdelsförvaltningens möte 19 mars kommer att flyttas till stadsförvaltningens lokaler där allmänheten inte har tillträde. Orsaken är för att undvika smittospridning till äldre och riskgrupper.

  • Publicerad 14:20, 16 mar 2020

På grund av att Kungsholmens stadsdelsnämndsmöten vanligtvis håller till i Serafens fastighet, där även äldreboende ligger, så har ordförande Rasmus Jonlund (L) tagit ett beslut om att stänga mötet för allmänheten och istället hålla det i stadsförvaltningens egna lokaler.

– Vi vill värna om äldres hälsa efter riktlinjer från staden om att inte samla för många i dessa riskgruppers närhet, säger Rasmus Jonlund.

Under mötet 19 mars är det tänkt att bland annat besluta om remissvar på boendeplaner för äldre och LSS-grupper och även för det omdiskuterade bygget på tomten för S:t Eriks ögonsjukhus.

– De är frågor som många nog är intresserade av, och det är viktigt att den demokratiska kvarnen maler vidare. Vi uppmanar folk att gå in på Kungsholmens stadsdelsförvaltning på Facebook, där det går att ställa frågor och komma med synpunkter. Det kan bli som ett digitalt öppet möte, säger Rasmus Jonlund.

Till nämndens möte i april räknar Ramus Jonlund med att det ska finnas en ny lokal som är öppen för allmänheten..

– Tills dess använder vi de kanaler vi har tillgång till för att kommunicera olika beslut som fattas, säger han.

I övrigt har Kungsholmens stadsdelsnämnd stängt träffpunkten Baltzar och servicerestaurangen Fridas för externa besökare för att skydda äldre medborgare.