Byggs ut. Vy från norra delen av Drottninggatan med den tilltänkta påbyggnaden på taket och den inbyggda arkadgången i gatuplan. Foto: White

Kvarter på Drottninggatan kan byggas ut

Ett kontorshus i City kan byggas på med en våning, arkadgången på Drottninggatan byggs in för att skapa mer handelsyta och på gården föreslås ett gårdshus. Nu är planerna ute på samråd.

  • Publicerad 16:41, 27 jan 2020

Det är fastigheten på Drottninggatan 87-93 som uppfördes som huvudkontor till Postbanken på 1960-talet som fastighetsägaren Fabege vill utveckla. Där ligger i dag bland annat restaurangen Grill. Planen är att riva det översta indragna våningsplanet och ersätta det med två nya våningsplan vilket skulle innebära att byggnaden blir sju våningar hög ovan mark. De nytillkomna våningsplanen följer gatubyggnaden men påbyggnadens fasad är tänkt att vara indragen 3,5 meter från gatan.

Den befintliga kontorsbyggnaden och dess kulturhistoriska värden ska bevaras och ursprungliga byggnadsdelar ska så långt som möjligt lagas snarare än bytas, står det i det detaljplaneförslag som är ute på samråd.

Rivning i City kan bli fråga för HD

Dessutom vill man bygga ett gårdshus för att skapa ännu mer kontorsytor, byggnaden vill man sätta ihop med både det befintliga gårdshuset och gatubyggnaden som ligger längs med Rådmansgatan.

Bygger in arkaden

Som ett led i att utveckla Drottninggatans funktion till gågata planerar man samtidigt att bygga in arkaden, eftersom den förlorat sitt syfte som trottoar, och fylla den med kommersiella verksamheter. Det skulle skapa cirka 290 kvadratmeter nya lokaler.

Samrådet pågår fram till den 2 mars och den 5 februari klockan 17.30–19 hålls det ett samrådsmöte i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 då förslaget visas upp och man kan ställa frågor. Enligt stadsbyggnadskontorets tidsplan skulle en detaljplan kunna antas i slutet av 2020.