Kulturhistoriskt värdefullt. Gathusets exteriör mot Kungsträdgårdsgatan karakteriseras av 1880-talets nyrenässans. Foto: Per Brandt

Kyrka vill bygga på hus vid Kungsträdgården

Sankta Eugenia katolska församling på Kungsträdgårdsgatan 12 vill bygga ut. Anledningen är att församlingen har vuxit och behöver ytterligare lokaler.

  • Publicerad 15:40, 26 feb 2019

Sankta Eugenia katolska kyrka ligger på Kungsträdgårdsgatan 12. Fastigheten innehåller förutom kyrka även församlingsexpedition, församlingslokaler, folkhögskola, kontor, prästbostäder, bokhandel och kafé. Nu har församlingen vuxit och man vill bygga ut inom fastigheten. Hur och var ska utredas i det planarbete som nu har startats. En huvudfråga är hänsyn till fastighetens och den omgivande bebyggelsemiljöns höga kulturvärden. Huset mot gatan är blåklassat av Stadsmuseet, alltså den högsta klassen som omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Stadsbyggnadskontoret tittar nu på två olika alternativ. Antingen en påbyggnad av gathuset och tillbyggnad av gårdsbebyggelsen eller att bara bygga på gården.

– Gathuset är komplicerat eftersom det i sig är väldigt kulturhistoriskt värdefullt. Dessutom är hela miljön vid Kungsträdgården väldigt känslig, säger Daniel Sjöborg, stadsplanerare och handläggare på stadsbyggnadskontoret, och fortsätter:

– Gårdsmiljön finns det mindre allmänintresse för och den är inte lika känslig även om bebyggelse där kan ha påverkan på grannfastigheter.

Blågröna vill ta helhetsgrepp om Kungsan

Nu utreder kontoret "förutsättningslöst" möjligheten att bygga till och om ungefär ett år, när det är dags för samråd, kommer man att ha ett skarpt förslag med plats och antal våningar.

Om inget oväntat händer är planen att ett antagande av en ny detaljplan ska kunna ske fjärde kvartalet 2020.