Ont om pengar. En av anledningarna till att Abtid Dundar (L) säger nej till en bastu vid Örnsbergs badplats är att stadsdlden går back. Foto: Jannie Flodman & Björn Dalin

L-topp säger nej till bastu i Vinterviken

Det är för dyrt och för problematiskt att lägga ut en bastuflotte i Vinterviken. Det anser stadsdelens tjänstemän och nämndens L-topp som nu vill stoppa bastudrömmen.

  • Publicerad 10:41, 15 nov 2019

Trots att både stadsdelsförvaltningen och Abit Dundar (L), stadsdelsnämndens ordförande, tidigare har varit positiva till idén ser det nu mörkt ut för dem som önskat en bastuflotte nära Örnsbergs klippbad.

Vintervikens bastu har satts på paus

Förslaget, som lyfts av flera Söderortsbor, har nu utretts av tjänstemännen på stadsdelen som radar upp problem med bastuprojektet.

Planen, att låta en förening driva bastun för betalande medlemmar, för med sig en risk att bastun bara används av en begränsad grupp människor, anser förvaltningen.En vedeldad bastu innebär också en brandrisk som måste hanteras.

Föreningen sågar rapporten: "Smörja"

Och så är det priset. Bara bastun kommer kosta nästan 650 000 kronor. Sen räknar förvaltningen med att bastun kräver underhåll. På Södermalm, där stadsdelen lagt ut en bastuflotte vid Tantos bad, ligger notan för underhåll på runt 50 000 kronor per år.

Att lägga de här pengarna på en bastu, när stadsdelen går back och sparar på alla verksamheter, kan “väcka frågor om budgetprioriteringar från Hägersten-Liljeholmens invånare” skriver förvaltningen.

Men Karen Austin, ordförande i den förening som vill sköta om bastun, sågar tjänstemännens rapport. Dels var Tantos bastu betydligt billigare att anlägga, den kostade 540 000 kronor, dels skulle föreningen i Vinterviken själva bära kostnaden för drift och underhåll. Och att inte alla skulle vara välkomna till bastun är påhitt, menar hon.

– Vi skulle ha kvällar enbart för kvinnor, enbart för män och särskilda kvällar när det är blandat. Och precis som i Tanto skulle vi ha öppet för allmänheten. Jag har nästan aldrig varit med om mer smörja, säger Karen Austin.

Hon menar att förvaltningen inte har utgått ifrån fakta utan hittat på argument bara för att kunna avfärda bastun.

L: "Nackdelar övervägar"

Men nämndens ordförande Abit Dundar (L) tar tjänstemännens utredning på allvar.

– Nackdelarna överväger för min del. Jag kan inte bortse från de här allvarliga och viktiga invändningarna, säger han.

Samtidigt slår staden fast i budgeten att man ska underlätta för bastuflottar. Hur ser du på det?

– I budgeten stod det att flera förvaltningar skulle utreda det här och vi har utrett det. Nu har jag landat i att jag inte tycker att vi kan gå vidare med projektet, säger Abit Dundar.

Ett formellt beslut om bastun i Vinterviken ska tas på stadsdelsnämndens möte den 28 november. Men bastuföreningen tycker inte att tjänstemännens utredning håller som beslutsunderlag.

– Vi kommer inte acceptera den här dåligt underbyggda utredningen utan några invändningar från oss, säger Karen Austin.