OMSTRITT. Arbetet med Norr Mälarstrands gångstråk har rört upp känslor. Foto: Per Brandt

L vill stoppa arbetet på Norr Mälarstrand

Liberalerna menar att arbetet med Norr Mälarstrands gångstråk strider mot detaljplanen och kräver nu att arbetet stoppas. Även Naturskyddsföreningen har anmält jobbet till länsstyrelsen. Men stadsdelen slår ifrån sig kritiken.

  • Publicerad 19:00, 20 jun 2018

Arbetet med gångstråket vid Norr Mälarstrand har rört upp känslor både bland medborgare och politiker. Nyligen hade stadsdelsnämnden ett extra möte med förvaltningen på plats där de fick mer uppgifter kring vad som gjorts och ska göras.

Efter trädilskan: Kungsholmen planerar krismöte

Liberalerna har tidigare lagt en skrivelse i stadsdelsnämnden med en rad frågor och uttryckt oro kring det pågående jobbet. Nu går partikollegorna i Stadshuset ännu hårdare fram.

Enligt Björn Ljung (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden, strider fällningarna av träd mot detaljplanen. Han menar också att stadsdelen har brutit mot länsstyrelsens beslut att arbetet längs strandkanten endast får göras mellan oktober-april för att inte störa fågellivet.

Partiet har nu lagt en skrivelse till stadsbyggnadsnämnden.

– Om man tittar på stubbarna så finns det inte tillstymmelse till röta i dem. Det man kunde och borde ha gjort är att beskära träden och tagit ner något om det var skadat. Och varför man grävde upp alla gamla syrener är obegripligt. Man kan säga vad man vill, men det här är allt annat än en varsam upprustning av en park, säger Björn Ljung (L).

Kräver stopp

Han och partiet kräver nu att arbetet stoppas och att stadsdelen tar ett omtag för det fortsatta arbetet.

– Det här är uselt och måste förändras nu. Det finns många skäl, en opinion som har reagerat och myndighetsbeslut som visar att det är felgjort. Det måste mynna ut i att man i nästa etapp inte fäller några friska träd eller gräver upp friska buskar utan återgår till den varsamma upprustning som var tänkt från början, säger han.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Även Naturskyddsföreningen har uttryckt oro och ställt en rad frågor till länsstyrelsen med anledning av det pågående arbetet.

Slår ifrån sig kritiken

Men stadsdelsförvaltningen slår ifrån sig kritiken. De har inte brutit mot detaljplanen enligt Therese Rosén, chef för parkmiljöavdelningen.

– Enligt plankarta och planbeskrivning är det träden på sträckan längs kajen mellan Kungsholms torg och Ragnar Östbergs plan som omfattas av planbestämmelsen. Träden som berörs är markerade med en särskild trädsymbol på plankartan. För parkområdet mellan Rålambshovsparken och Kungsholms torg, där stadsdelsförvaltningen utför parkupprustningen, anges att parkmarken ska bibehållas, men enskilda träd pekas inte ut, säger hon.

Enligt henne har de inte heller brutit mot det tillstånd de fått utan slutfört arbetet i strandkanten i april och några ytterligare arbeten i strandkanten är inte inplanerade.

Trots kritiken så ska arbetet löpa på som planerat. Nästa etapp ska börja i augusti.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.