Få Danderydsbebisar. Barnafödandet i kommunen är bland det lägsta i landet, och lägst i Stockholms län. Foto: Mostphotos

Lågt barnafödande i Danderyd

Danderyd ligger i botten när det gäller barnafödande i Stockholms län. Kvinnor i kommunen föder i snitt 1,44 barn – medan snittet i ettan Upplands-Bro ligger på 2,21 barn.

  • Publicerad 16:09, 19 jun 2019

Barnafödandet i Sverige har haft en nedåtgående trend under de senaste åren. Enligt SCB:s senaste prognos kommer kvinnor i Sverige i genomsnitt att föda 1,75 barn under sina liv.

I vissa kommuner var dock fruktsamheten upp till dubbelt så hög som andra år 2018.

I Stockholms län ligger Danderyd i botten. Kvinnor i kommunen föder i snitt 1,44 barn – att jämföra med ettan Upplands-Bro, där snittet är 2,21 barn.

Grannkommunerna Täby och Vallentunas siffror är 1,63 respektive 1,82 barn per kvinna. På Lidingö föder kvinnor 1,51 barn i snitt, och i Stockholm 1,57.

– Bostadsbestånden i en region har betydelse. I områden med små, trångbodda lägenheter är fruktsamheten ofta lägre, medan den i villaområden generellt sett är högre, säger Gunnar Andersson, professor i demografi på Stockholms universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

Men i villataäta Danderyd är det alltså tvärtom. För DanderydDirekt förklarar Gunnar Andersson att Danderyds låga tal kan bero på att man flyttar dit senare i livet, kanske på grund av bostadspriserna.

– Man bor i olika områden i olika livscykler, säger Gunnar Andersson.

Ekonomin kan påverka

SCB:s mätmetod kallas summerad fruktsamhet och är en uppskattning av hur många barn varje kvinna i genomsnitt kommer att få i livet – förutsatt att den rådande fruktsamheten i populationen förblir densamma som under mätåret.

Ekonomin och läget på arbetsmarknaden är faktorer som kan påverka barnafödandet, enligt Gunnar Andersson.

Exempelvis sågs i samband med 90-talskrisen en kraftig nedgång i fruktsamheten, som sedan under 2000-talet började klättra uppåt igen. Och efter ett högt födelsetal år 2010, har fruktsamheten sjunkit sedan dess.

Även om vi de senaste åren har haft en stabil ekonomi, är det tänkbart att krisen 2008 ligger bakom en del av nedgången, enligt Gunnar Andersson.

– Under ekonomiska kriser stannar människor i utbildningssystemet längre och föder barn senare. Det påverkar siffrorna sett till enskilda år men det jämnar ut sig om man ser till hela livscykeln, säger han till Nyhetsbyrån Siren.

Stockholm Direkt