Sandra Soeria-Atmadja är barnläkare på barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge. Foto: Privat/Karoline Montero Araya

Läkare: "Okunskap om hiv finns fortfarande inom vården"

Hälften av de barn och unga som lever med hiv i Sverige behandlas på barnhivmottagningen i Huddinge. Där jobbar Sandra Soeria-Atmadja som barnläkare.

  • Publicerad 20:03, 13 jan 2019

Nästan alla barn som lever med hiv i Sverige har blivit smittade av sin mamma och är födda utomlands i länder där mamman inte haft tillgång till medicin eller inte vetat om att hon har hiv.

– Om mamman är välbehandlad är risken att barnet smittas minimal. Är virusnivåerna tillräckligt låga kan man föda både med kejsarsnitt eller vaginalt, säger Sandra Soeria-Atmadja, barnläkare på barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

I sitt arbete märker hon att det fortfarande finns myter och fördomar kring hiv. En är att många tror att man fortfarande blir väldigt sjuk om man har hiv. En annan är att många inte vet att personer med välbehandlad hiv inte smittar.

Okunskapen finns även hos sjukvårdspersonal som inte är specialiserade på hiv, menar Sandra Soeria-Atmadja, vilket leder till att personer med hiv stigmatiseras.

– Man kan tycka att de som jobbar inom sjukvården borde hängt med och det är säkert många som har koll, men vi hör ändå om det från våra patienter. Att de till exempel sätter på sig dubbla handskar, säger hon.

Är en kronisk sjukdom

Hiv är en kronisk sjukdom vilket innebär att personer med hiv förväntas ha en lika lång livslängd som andra, så länge sjukdomen är välbehandlad. Virusnivåerna mäts med jämna mellanrum på sjukhus och målet är att de ska vara så låga att de inte kan mätas.

När sjukdomen är välbehandlad kan personen undantas från informationsplikten och behöver då inte informera sexuella partners om att hen har hiv. Det kan ske om virusnivåerna är omätbara vid minst två mättillfällen med tre till sex månaders mellanrum. I så fall behöver den behandlande läkaren skriva ett intyg om det.

Alltså: Det är stor skillnad på att leva med hiv idag jämfört med för 20, 30 år sedan. En anledning till att stigmat ändå hänger kvar tror Sandra Soeria-Atmadja beror på att många har kvar den gamla bilden av hiv.

– Att det är en sexuell smitta gör också att det uppstår stigma och skam. Många av våra patienter har utländsk bakgrund från länder där stigmat är väldigt sort, men även vuxna som smittas i Sverige berättar att de märker av det här, säger hon.

Region Stockholm ökar stödet till spelberoende

Nyheter ✓Men inget stopp för spelreklam för SL: ”Är en utveckling som tar tid” ✓Oppositionen kritisk Det blågröna styret i Region Stockholm gör en satsning på att hjälpa personer med spelberoende. Samtidigt fortsätter de att inkassera reklamintäkter från spelbolagen via SL:s reklamplatser.måndag 22/4 20:53

Experten: Så lär du dig att sova tillräckligt

Nyheter Rätt och fel om sömnbehov Sömnexperten Christina Sandlund har i tio år forskat om sömnbesvär. Vi träffades för att reda ut myter och lögner om sömn.måndag 22/4 9:00

Vi är Västerort