NYTT VID NYÅR. 1 januari 2019 heter det inte längre Stockholms läns landsting. Istället är det Region Stockholm som gäller. Foto: Michael Toll

Landstinget blir region – vad betyder det?

Vid årsskiftet ska Stockholms läns landsting byta och bli ”Region Stockholm” istället. Här är allt du behöver veta.

  • Publicerad 06:50, 12 nov 2018

Vi träffade finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) och samhällsplaneringslandstingsrådet Gustav Hemming, (C) för att få svar på vad det egentligen betyder för oss stockholmare att Stockholms läns landsting blir Region Stockholm vid årsskiftet.

Vi träffas i Landstingshuset på Kungsholmen. Eller hur ska vi säga?

Irene: Vi kanske går tillbaka och säger Karl XIV Johans garnisonssjukhus?

Gustav: Det blir väl Regionhuset?

Försvinner landstinget?

Irene: Ja. Vi ska heta Region Stockholm.

När ska det här ske?

Gustav: 1 januari 2019.

Irene, du är nu finanslandstingsråd, vad blir din nya titel?

Irene: Regionfinanslands… Nej vad blir det? (funderar och provar några olika förslag, red.anm)

Gustav: Finansregionsråd! (Ingen killgissning, red.anm. Så blir det!)

Landstingsfullmäktige blir?

Irene: Regionfullmäktige.

Behåller Region Stockholm samma kärnuppgifter som landstinget?

Irene: Ja, bedriva sjukvård och ansvara för kollektivtrafiken.

Hur påverkas vården?

Gustav: Ingenting i grunden.

Hur påverkas trafiken?

Gustav: På sikt blir vi förmodligen skickligare på den regionala utvecklingsplaneringen av trafiken. Ska det här bli bra måste Region Stockholm och de 26 kommunerna slåss sida vid sida för regionens bästa utveckling.

Vad blir det nya med att landstinget blir region?

Irene: Man flyttar över ett antal ansvarsområden som tidigare legat hos länsstyrelsen till oss. Vi får ett utökat ansvar för regional tillväxt och hur de statliga investeringarna ska användas i Stockholms län. I flera år har det efterlysts en röst för hela länet och alla 26 kommuner. Som Region Stockholm blir vi den rösten.

Gustav: Vi ska se till att Stockholms län utvecklas på ett bra sätt. Det blir lättare att slåss för den samlade Stockholmsregionen och samtliga 26 kommuner.

Varför blir det lättare nu?

Irene: Vi får ett helikopterperspektiv. Vi kan till exempel lägga samman alla kommuners olika bostadsplaneringar och se var det finns luckor. Och vi i Region Stockholm kan vara en gemensam röst mot staten i frågor som rör regionen.

När kommer stockholmare märka av att landstinget blivit region?

Gustav: En del uppfattas inte utåt. Regionens mål är att 20 procent av resorna ska ske med cykel år 2030. Kollektivtrafikresandet ska också öka med 5 procent till 2030 och 22 000 bostäder ska byggas per år då. Det märks ju inte av just nu, men för att nå målen krävs en god samverkan mellan kommunerna, näringslivet, regionen och staten. Och det samarbetet blir lättare när vi blir Region Stockholm.

Irene: Förhoppningen är att ingen märker något, för det betyder att allt fungerar.

Kommer vi rösta till riksdag, kommun och region i valet 2022?

Gustav: Nej, lagstiftningen hänger inte med, så man kommer rösta till ”landstinget” även vid nästa val.

Ska alla gamla landstingsloggor bytas ut?

Irene: Själva loggan behåller vi, sen byter vi ut ”Stockholms läns landsting” mot ”Region Stockholm” allt eftersom. Det ska inte kosta massor med pengar och vi tänker inte satsa massor av pengar på en ny grafisk design.

Vilken är den vanligast missuppfattningen?

Gustav: Att vi ska ta över uppgifter från kommunerna, vilket absolut inte stämmer. De har exakt samma uppgifter som tidigare. Det vi gör är att ta över uppgifter från staten.

Hur sammanfattar ni Region Stockholms uppgift?

Irene: Vi blir den samlade rösten för länet och våra 26 kommuner. Vi ska strida för Stockholms bästa.