Obevakat övergångsställe. "Om det hade varit raka vägen och fanns kollektivtrafik så hade det varit en sak. Där är vi inte, utan kollektivtrafikalternativ saknas helt mellan Sköndal och Kvickentorpsskolan", säger Jonas om vägen till Kvickentorpsskolan. Foto: Claudio Britos

Lång väg till skolan för barn i Lilla Sköndal

På grund av platsbrist placeras förskoleklasselever i Lilla Sköndal på skolor flera kilometer från hemmet. Dåligt, tycker föräldrar i området.

  • Publicerad 11:19, 10 jun 2020

Folk räknar ju med att kommunen ska följa principerna de har kommunicerat.

Jonas och hans familj bor i Lilla Sköndal, med några minuters promenadavstånd till Sandåkraskolan. Hans femåriga dotter har dock placerats i förskoleklass på Skönstaholmsskolan, en skola som kommer att vara evakuerad de närmaste åren.

I stället står vi nu vid en motorvägspåfart ett stenkast från Kvickenstorpsskolan, där Jonas dotter ska gå i tillfälliga lokaler från och med i höst.

– Känslan att de ska cykla den här vägen är liksom ... nej, det finns inte, säger han.

Vad är det du oroar dig för kan hända?

– Trafikolyckor, självklart. Och det här är en helt annan stadsdel. Det är en sak om man ska flyttas inom samma stadsdel, men här ska man passera en motorväg och två genomfartsgator och man är i ett område där ingen känner en eller min dotter.

Vilket avstånd som räknas som nära till skolan slås inte fast av skollagen, men Stockholms stad definierar det som cirka två kilometers avstånd för elever i förskoleklass.

En snabb kartgoogling visar på ett längre avstånd för Jonas dotter: tre kilometer. Och med bil blir sträckan fem kilometer.

Samtidigt växer Farsta så det knakar, inte minst i Stora Sköndal där 4 400 nya bostäder planeras.

– Det pågår ett intensivt arbete för att utreda olika alternativ för den i framtiden nödvändiga kapacitetsökningen, säger Peter Bragner, grundskolechef på Stockholms stad.

Ansvaret på att barnet tar sig till skolan på ett säkert sätt ligger på vårdnadshavaren, säger Bragner. Enligt honom strävar Stockholms stad alltid efter att tillhandahålla en skolplacering i linje med stadens närhetsprinciper.

– Det är naturligtvis tråkigt att alla elever inte har kunnat få någon av sina sökta skolor men alla barn i Sköndal har i juridisk mening fått en skolplats nära hemmet.

Var går gränsen för vad som i juridisk mening är ett nära avstånd till hemmet?

– Det finns ingen direkt juridisk definition av vad som kan anses vara en skola nära hemmet utan detta behöver då prövas från fall till fall.

Jonas tycker att det borde hållits hårdare på principen om två kilometer, och frågar sig varför man inte ordnat med fler skolplatser i området. Enligt honom kan drygt ett dussin föräldrar i Lilla Sköndal vittna om placeringar på Skönstaholm eller Kvickenstorp.

– Visst, man kan säga att man följer skollagen. Men här följer kommunen inte sina egna principer och folk räknar ju med att kommunen ska följa principerna de har kommunicerat, säger han.