KÖER. Som väntat ringlade köerna långa över Västerbron i och med bygget vid Västerbroplan. Men nu ska staden måla tydligare linjer för att bussarna ska få ett eget körfält över bron. Foto: Per Brandt

Långa köer över Västerbron – nu ska staden snabba på bussarna

Långa köer över Västerbron – och försenade bussar. Nu ska trafikkontoret sätta in nya åtgärder för att få kollektivtrafiken att flyta bättre i byggkaoset vid Västerbroplan.

  • Publicerad 11:45, 12 sep 2016

Natten till måndagen stängdes Västerbronedfarten när staden ska bygga och och bredda gång- och cykelbanorna. Redan innan helgen varnade staden för att bygget kommer innebära köer - och visst blev det så. Under morgonen och förmiddagen ringlade köerna långa över bron.

– Vi har fått indikationer att det är trångt och sämre framkomlighet, med det visste vi att det skulle vara. Vi har även indikationer på att kollektivtrafiken går långsammare än vanligt, säger Anders Porelius, pressansvarig på trafikkontoret.

För att bussarna ska rulla på var planen att ett körfält över Västerbron skulle vara enbart för kollektivtrafik. Men när Vårt Kungsholmen är på plats syns inte mycket av det utan mängder av bilar i båda körfälten, långa köer och ett långsamt rullande på trafiken. Nu ska staden sätta in nya åtgärder för att få bilisterna att lyda och snabba på bussarna.

– Vi kommer måla heldragna linjer och buss-symboler i gatan. Det var inte målat så därav var det troligtvis att bilförarna inte förstod eller respekterade det. Men nu ska det bli jättetydligt att bara bussar får köra i ena körfältet, säger Anders Porelius.

Om det blir fler åtgärder återstår att se, det beror på vilka rapporter om brister som kommer in till staden.

– Kan vi göra något för att underlätta och förbättra trafiksituationen inom de ramar vi har så kommer vi göra det. Arbetet måste genomföras under de här sju veckorna, säger Anders Porelius.

Så byggs Västerbronedfarten om

Gång- och cykelbanan breddas till 2,5 meter respektive 3,25 meter för cyklisterna, förutom på en sträcka under bron där den tillfälligt smalnas av på grund av bropelarna och platsbrist.

Gång- och cykelbanorna ska även separeras tydligt.

Ett körfält vid Västerbronedfarten tas bort.

Två körfält på en cirka 30 meter lång sträcka innan korsningen vid Gjörwellsgatan ska dock behållas för att minska köer i rusningen.

Säkerheten förbättras också genom upphöjda övergångsställen

Ny belysning längs hela sträckan och under bron

Det signalreglerade övergångsstället vid kurvan vid Gjörwellsgatan byggs om

En ny tillgänglig ramp för gående ner till Rålis under Lilla Västerbron byggs.

Projektet väntas kosta 16 miljoner kronor,