Blött. Dräneringen av den sanka marken och upprustning av Långsjöbadet är rejält försenad. Foto: Mikael Andersson

Långsjöbadet blir inte klart i sommar

Upprustningen blir inte klar i tid. I stället får stadsdelen ta till en tillfällig nödlösning för att kunna öppna Långsjöbadet i sommar.

  • Publicerad 11:30, 26 maj 2020

Det har varit struliga somrar vid Långsjöbadet med avloppsläckor och plaskblöt, sank mark vid stranden. I år skulle det bli annorlunda, lovade Johan Nilsson (M), ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd, som slog fast att 2020 skulle bli en toppensommar vid badet.

Under början av året skulle en stor dränering av badplatsen bli färdig. Det skulle bli en ny grillplats, belysning, gungdjur och trängseln vid stranden skulle minskas med ett nytt badställe, på andra sidan berget, dit en av badets bryggor skulle flyttas.

"Fullt möjligt att bada"

Nu står det klart att arbetena är rejält försenade. Det finns ingen möjlighet att bli klar till badsäsongen, enligt Älvsjös parkintendent Eva Wretling. I stället kommer badet att öppnas tillfälligt mellan den 15 juni och den 15 augusti.

– Det kommer vara fullt möjligt att bada vid stranden i sommar men vi kommer inte flytta bryggan som ska öka tillgängligheten till sjön. Vi kommer inte heller sätta ut bänkar och gungdjur. Belysningen kommer också att anläggas först till hösten när vi färdigställer badet. Däremot ska grillplatsen, beachvolleyplanen och den nya cykelparkeringen vid Gårdsstigen stå klara, säger Eva Wretling.

Nu rustas Långsjöns badplats upp

Orsaken till förseningen är att ritningarna till dräneringssystemet, som ska avvattna badet, sent visade sig innehålla bakfall. Det gjorde att hela höjdsättningen fick ses över på nytt.

Samma fel vid Bergtorpskärret

Samma fel i ritningarna gjordes vid Bergtorpskärret, som också rustas för att klara stora mängder regnvatten. Det här projektet blir också ordentligt försenat, men målet är att parken ska bli färdig under sommaren. När arbetet vid Långsjön har sommaruppehåll kommer allt fokus ligga på att göra klart Bergtorpskärret, uppger Eva Wretling.

I väntan på att arbetet avslutas vid Långsjön i höst kommer det inför sommaren att läggas ut en tillfällig gräsmatta och en byggplåt ska läggas över det schakt där en vattenreningskasset ligger.

Dyrare än beräknat

Enligt Eva Wretling är det inte klart hur mycket dyrare upprustningen av badet och Bergtorpskärret blir. Det är heller inte klart vem som ska stå för de extra kostnaderna.

– Vi som arbetar i projektgruppen har ett gemensamma ansvar att säkerställa att både Långsjöbadet och Bergtorpskärret får en bra lösning såväl kvalitativt som ekonomiskt. Vem som kommer att stå för vilka kostnader är ett arbete som kommer att bedrivas parallellt med färdigställandet, säger hon.

Bergtorpskärrets lekplats

Många undrar om lekplatsen och skateparken i Bergtorpskärret inte kan öppnas upp tidigare än resten av parken.

Svaret är nej. Det är inte tillräckligt säkert eftersom byggarbeten pågår precis intill, anser Älvsjös stadsdelsförvaltning. Parken är heller inte besiktigad ännu.