Långsjön fylld med – kranvatten

Långsjön och Trekanten är Stockholms mest utsatta sjöar. För att undvika övergödning spolar staden sjöarna fulla – med kranvatten.

  • Publicerad 11:00, 14 mar 2014

Långsjön en eftermiddag när våren gör sig påmind är en idyllisk plats. Sjön ligger stilla och en och annan person strövar omkring. Men för ett par år sedan var Långsjön inte alls samma idyll, sjön har varit drabbad av både övergödning och för­oreningar genom åren. De senaste 10 åren har staden gjort en rad insatser för att förbättra vattenkvaliteten i sjön. Den kanske mest drastiska är dricksvattentillsättning. Varje år pumpar man 875 miljoner liter kranvatten i sjön för att hålla den frisk. Samma sak i Trekanten. Där häller staden i omkring 500 miljoner liter vatten varje år.

Ersätter sjövattnet

Totalt innehåller Långsjön omkring 610 miljoner liter vatten, det innebär att man ersätter sjövattnet med kranvatten nästan en och en halv gång, varje år.

Det här är en ovanlig åtgärd, i Stockholm tillämpas den bara i de här två sjöarna.

Bakgrunden till varför åtgärden behövs, berättar Fred Erlandsson, limnolog, eller sötvattensexpert på Stockholm Vatten, är exploateringen nära sjöarna.

– När man bygger så leder man bort mycket av den naturliga tillströmningen av vatten. Det vatten vi sätter till är en ersättning för det vatten som skulle runnit till naturligt, säger han.

Att man använder just renat kranvatten tycker han inte är konstigt.

– I förhållande till hur bra den här åtgärden är så är det inte en speciellt energikrävande åtgärd. Ett alternativ är att pumpa in vatten från Mälaren, men energiåtgången skulle inte vara mycket mindre, säger han.

Samma bolag

Anledningen till att åtgärden är så ovanlig, tror Fred Erlandsson, är att de flesta kommuner inte har miljövård och vattenrening under samma kommunala bolag. I Stockholm ansvarar Stockholm Vatten för båda.  Man behöver alltså inte köpa in vatten från ett externt reningsverk. Det innebär att det inte finns någon synlig kostnad för åtgärden. Men den faktiska kostnaden vill Fred Erlandsson inte uppskatta.

– Jag är rädd att det skulle äventyra åtgärden och då skulle vi få offra de här sjöarna. Sedan ska det sägas att det här inte är de första åtgärderna vi tar till. Vi har provat en massa olika åtgärder och det här är det som hjälper, säger han.  

Övergödning

Om man skulle sluta tillföra vatten i sjön så skulle den drabbas av både övergödning och algblomningar med dåligt badvatten och ekologisk utarmning som följd, säger Fred Erlandsson.  

Miljöborgarråd Per Ankersjö (C) tycker också att det är rimligt att man använder renat vatten för att hålla sjöarna vid liv.

– Vatten är ingen bristvara i Stockholm och det här är en bra åtgärd, säger han.

Är inte det här konstgjord andning i väldigt hög grad?

– Kanske, men på samma sätt som det är viktigt att ha kvar skog nära staden, så är det viktigt att behålla sjöar och som jag förstått det så är det här ett rimligt alternativ, säger han.

Fakta

Långsjön

Långsjön är 0,28 kvadratkilometer och innehåller omkring 610 miljoner liter vatten.

Varje år tillsätts 875 miljoner liter av staden. I praktiken innebär det att staden spolar in en och en halv ny sjö varje år.

Trekankten

Trekanten är 0,11 kvadratkilometer stor och innehåller omkring 500 miljoner liter vatten.

Varje år tillsätts omkring 500 miljoner liter vatten vilket innebär att man fyller på med lika mycket vatten som finns i sjön, varje år.

Så här mycket betalar du för vatten

Stockholm Vatten vill inte berätta om kostnaderna för åtgärden.

Men som boende i Stockholm betalar man 5,72 kronor
per kubik vatten.

En kubik är 1000 liter vatten.

För att göra en jämförelse så kostar det cirka en krona att fylla ett normalstort badkar.

Varje år fyller man  Långsjön med motsvarande ca 4,4 miljoner badkar vatten.

Andra åtgärder i sjöarna

I båda sjöarna har det gjorts aluminiumbehandling av bottensedimentet. Det gör man framförallt, för att låsa fast den fosfor som finns i bottensedimenten.

Om fosfor löses ut från sedimenten och kommer upp i vattenmassan ökar det risken för algblomning och övergödning.

Källa: miljobarometern.stockholm.se/

Vattenkvaliteten i sjöarna

På alla värden man mäter har både Trekantens och Långsjöns värden förbättrats sedan 2000.

Siktdjupet har ökat i de båda sjöarna och både andelen klorofyll a och totalfosfor i ytvattnet har minskat stadigt senaste åren.

Källa: miljobarometern.stockholm.se/

Visa merVisa mindre