Kråkvik. Skolan kommer att ligga intill förskolorna Lövsångaren och Trädgårdssångaren. Foto: : Tyréns AB

Långsjöskolan får ny skolbyggnad

Nu börjar bygget av den nya skolbyggnaden som ska ligga vid Lövsångarvägen, nära Gömmarens naturreservat i Segeltorp.

  • Publicerad 16:47, 6 apr 2020

Den kommunala skolan ska ge rum för runt 360 elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Bygget började på måndagen och preliminärt ska eleverna flytta in 2022.

Det är Huddinge samhällsfastigheter som bygger den åtta meter höga, träliknande byggnaden på uppdrag av kommunen.

Området kommer att inhägnas med byggstaket och ett plank ska byggas mot den intilliggande förskolan Trädgårdssångaren. Markarbetena startar idag, 6 april, och pågår fram till sommaren. Under de närmaste två veckorna kommer träd att avverkas.

Naturvärdena ska bevaras

För att bevara områdets naturvärden sätter kommunen upp fågel- och fladdermusholkar och bygger groddamm och grodhotell. En gångväg ska byggas vid Ålyckeväöen under april och maj för att skapa en trafiksäker skolväg.