Modulhusen i Barkarby ska byggas av företaget XLNT, som tidigare byggt de här studentbostäderna i Sundbyberg. Foto: Xlnt Living

Länsstyrelsen avslår överklagan av modulhus i Barkarby

Länsstyrelsen ger grönt ljus för de 88 lägenheterna som ska byggas för ungdomar, studenter och nyanlända i Vålberga.

  • Publicerad 16:44, 16 okt 2017

Jag hade räknat med att det skulle gå igenom

I slutet av juni sade miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla ja till ett tillfälligt bygglov för 88 lägenheter för ungdomar, studenter och nyanlända i Vålberga i Barkarby.

Tanken är modulbostäder i två huskroppar på fyra våningar som ska byggas av företaget XLNT. Under sommaren har fem överklaganden skickats in till Länsstyrelsen från boende som bor i närheten. Bland annat argumenterar grannarna för att behålla fotbollsplanen som idag finns på marken.

Bygglovet som kommunen godkänt sträcker sig fram till 2027, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Därefter måste marken återställas.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att det inte finns något som hindrar att man bygger modulerna.

Inga hinder

En sak som har prövats är möjligheten att återställa marken efter att det tillfälliga bygglovet gått ut.

Där gör länsstyrelsen bedömningen att de framtida kostnaderna för avveckling av bostäderna är minimala. Man menar också att själva bygget inte kommer att kräva några större ingrepp som sprängning eller marksanering.

Länsstyrelsen skriver också att det allmänna intresset av bostäder för ungdomar, studenter och nyanlända får anses ha företräde framför de enskilda klagandenas intresse. Därför avslår de överklagandena.

Aphram Melki (C), ordförande i miljö- och bygglovsnämnden är inte förvånad över beslutet.

– Jag hade räknat med att det skulle gå igenom. Det finns ett stort behov av de här bostäderna och jag hoppas att XLNT sätter igång och bygger, bollen ligger hos dem, säger han.

Kan börja byggas nästa år

Elman Azari, delägare i XLNT Living säger att företaget är redo att börja bygga.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen inom tre veckor. Men även om någon skulle göra det så kommer XLNT att gå vidare i processen nu, enligt Elman Azari.

– Länsstyrelsens beslut väger jättetungt så nu kommer vi att ansöka om startbesked hos kommunen. Om allt kan rulla på från och med nu skulle vi kunna komma igång med bygget i början på nästa år. I så fall kan de första boende flytta in hösten 2018, säger han. 

Stockholm Direkt