Så här vill elektronikföretaget att deras nya butik i City ska se ut. Foto: Apple/Foster&Partners

Länsstyrelsen kritisk till Apples butiksplaner i Kungsträdgården

Apples planerade bygge i Kungsträdgården riskerar att förminska upplevelsen av parken samt att "påtagligt skada kulturmiljön av riksintresse". Det anser Länsstyrelsen i Stockholm.

  • Publicerad 14:49, 4 okt 2018

I fredags var sista dagen på samrådet för Apples planerade bygge i Kungsträdgården. Planerna har väckt mycket motstånd och har tidigare kritiserats, bland annat av både Stadsmuseet och Skönhetsrådet.

Stadsmuseet säger nej till Apple i Kungsan

Nu har även Länsstyrelsens yttrande kommit och i sitt utlåtande skriver myndigheten att Apples planerade bygge i sin nuvarande utformning riskerar att påtagligt skada riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

"Den föreslagna byggnaden har en skala, färgsättning, form och placering som förminskar upplevelsen av parken som helhet. Det, tillsammans med byggnadens funktion och trädfällningar, riskerar att förstärka Hamngatan på bekostnad av parkens funktion i stadsrummet", står det i remissutlåtandet.

Skönhetsrådet säger nej till Apple-butiken

Länsstyrelsen menar vidare att förslaget brister i kopplingen till den kulturmiljöanalys och miljökonsekvens som staden har tagit fram.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– En bättre utveckling av platsen skulle vara, enligt Länsstyrelsens bedömning, att utgå från de genomförda analyserna, med en funktion som anknyter till parken. Länsstyrelsen anser att staden bör värna och stärka de värden som parken har i stället för att ersätta restaurangen med en kommersiell verksamhet, säger Annsofi Edberg, handläggare på Länsstyrelsens enhet för planfrågor, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen har möjlighet att gå in och upphäva detaljplanen.