Det senaste förslaget för kontorshuset med nio våningar. I granskningen säger Länsstyrelsen nej eftersom de inte vill riva nuvarande hus på platsen. Foto: Pembroke

Länsstyrelsen stoppar jättekontor i City

Det så kallade Passagenhusen vid korsningen Regeringsgatan-Mäster Samuelsgatan ska rivas och ersättas med ett nytt kontorshus. Det vill i alla fall staden. Men Länsstyrelsen säger nej.

  • Publicerad 11:31, 26 sep 2018

Redan under samrådet för planen sa Länsstyrelsen att man vill bevara delar av det nuvarande Passagenhuset. När man nu yttrat sig i den slutgiltiga granskningen så klargör man sin ståndpunkt ytterligare. Det så kallade riksintresset skadas påtagligt vid en rivning, menar man.

Nya storbygget i City kan bli ännu lägre

– Ett delvis bevarande av byggnaden skulle låta viktiga karaktärsdrag finnas kvar, som till exempel de successivt utkragande fönsterbanden och den tidstypiska färgen på huset. På så vis skulle miljön fortsätta förmedla berättelser om 1960- och 70-talens stadsbyggande, säger Annsofi Edberg, handläggare på Länsstyrelsens enhet för planfrågor i ett pressmeddelande.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Det nya kontoret som planeras på platsen skulle från början bli hela 14 våningar högt, men är nu nere på nio. Byggnaden som kallats "Pembroke-huset" eftersom det är utformat av den amerikanska fastighetsutvecklaren Pembroke riskerar nu att inte byggas alls.

Tidigare S-topp bakom lansering av amerikanska byggherrens planer för City

Innan årsskiftet beräknas detaljplanen tas för beslut i stadsbyggnadsnämnden.