Äppeldalen. Fruktträden som kantar Rosenhillsvägen kommer behöva avverkas om detaljplanen ska bli verklighet. En ny bredare stadsgata med 3–5-våningshus planeras. Foto: Claudio Britos

Lantidyllen ska fyllas med 5-våningshus

Äppelträden och de gamla lummiga villatomterna ska ersättas med en stadsgata med flerfamiljshus. Det är Huddinge kommuns plan för området Rosenhill i centrala Huddinge. Boende i området känner sig överkörda.

  • Publicerad 13:13, 16 apr 2019

Mellan Vistabergs nybyggda radhuslängor och Huddingevägens brus ligger Rosenhill som en liten bortglömd oas. Äppelträden och de gamla villorna och sommarhusen på Rosenhillsvägen berättar en historia om en annan tid – om det lantliga Huddinge med sina åkerlappar och fruktträdgårdar.

Nu vill Huddinge kommun förtäta området med villor, småhus, en förskola och flerbostadshus längs med en ny huvudgata som ska ersätta nuvarande Rosenhillsvägen. Totalt innefattar planen 420 nya bostäder.

– Det bor massor av människor här, men de har ritat området som om det vore ett vitt ark. Under hela processen har vi känt oss bortglömda, säger Niklas Eklöv.

Ett gäng boende i området har samlats hemma hos Niklas och Karolina Eklöv. De utgör den del av markägarna i området som är kritiska mot kommunens planer. På andra sidan stridslinjen står de byggföretag som vill bygga i området och som redan äger en del mark.

Johan Ohlsén pekar på kartan där orangea, gula och beiga boxar markerar platserna där nya hus kan byggas.

– Här har de ritat tre radhus på min grannes hus.

Orört. Johan Ohlsén har bott i området sedan 60-talet. Det är inte mycket som har förändrats sedan dess. Foto: Claudio Britos

Vi kommer behöva ta ner sju fruktträd, parkeringen får vi flytta in på gräsmattan och fotbollsplanen försvinner. Vi kommer dessutom behöva betala för vägen, den som vi inte vill ha.

Området ligger drygt en kilometer väster om Huddinge station. Därmed hamnar det inom de 1200 meter som är gränsen för vad Huddinges politiska ledning kallar "kollektivtrafiknära". De områden som är kollektivtrafiknära ska prioriteras för förtätning.

Det är fortfarande upp till markägarna, alltså de som bor där i dag, om de väljer att sälja delar av sina tomter eller inte. Men de kan inte bestämma över den huvudgata som planeras på Rosenhillsgatan. Den planeras bli 18 meter bred med dubbla gång- och cykelvägar och plats för busstrafik.

Det innebär att vägen kommer svälja ytterkanten av deras tomter.

– För oss handlar det om 600 kvadratmeter. Vi kommer behöva ta ner sju fruktträd, parkeringen får vi flytta in på gräsmattan och fotbollsplanen försvinner. Vi kommer dessutom behöva betala för vägen, den som vi inte vill ha, säger Niklas Eklöv.

"Vi förstår att man behöver förtäta"

När kommunen tar privat mark för att bygga väg får markägarna ersättning. Men de måste också betala stora delar av gatukostnaden själva. Att låta markägarna betala är en möjlighet enligt plan- och bygglagen. Men enligt intresseorganisationen Villaägarna är det endast 40 av landets 290 kommuner som tar ut sådana avgifter.

Den nya huvudgatan planeras bli en stadsgata med 3–5-våningshus med kommersiella lokaler, kaféer och små butiker i bottenplan. Dessa hus skulle i så fall behöva byggas i utkanten av de redan existerande villatomterna.

– Vi förstår att man behöver förtäta och bygga nytt. Vissa tomter används inte i dag och där kan man såklart bygga. Men det här skulle helt förändra områdets karaktär. Klart det känns jättesorgligt.

Markägarna får betala nya gator

När nya vägar byggs kan kommunen kräva att markägarna står för en del av kostnaden. Det är en möjlighet kommunen har enligt plan- och bygglagen.

Kommunen betalar det som anses vara till nytta för fler Huddingebor än bara de boende i området, till exempel breddning för att rymma busstrafik.

Danielsson (L): Vill man bo kvar får man

Malin Danielsson (L), samhällsbyggnadsråd, försvarar förtätningsplanerna för Rosenhill. Hon påpekar att ingen är tvungen att bygga hus på sin tomt.

Den tänkta stadsgatan med lägenhetshus planeras på befintliga villatomter. Hur ska det gå till?

– Några exploatörer äger tomter. De kommer bygga sitt i lite snabbare takt. Med de andra får vi se hur det blir. Det här är en illustration av vad detaljplanen möjliggör. Sedan är det upp till varje enskild fastighetsägare att välja själv vad man vill göra. Det är inget som tvingar att bygger så många bostadsenheter som detaljplanen medger. Man har rätt att göra det. Den utvecklingen är helt på de enskildas villkor.

Varför tar man inte fram en plan som är lite mer anpassad till områdets karaktär?

– Det är väldigt få hus i området i dag och de allra flesta kan finnas kvar även om detaljplanen realiseras. Det är bara nåt fall som kräver rivning för att kunna genomföra detaljplanen. Samtidigt är det inget som hindrar att man fortsätter ha det precis som idag. De som vill bo kvar har full rätt att göra det.

Det är bara 40 kommuner i landet som tar ut gatukostnader från markägarna, varför gör Huddinge det?

– Vi som kommun har annars inte råd att göra den typ av utbyggnader. De kommuner som gör det är framförallt kommuner i storstadsområdena som har stora omvandlingsområden. De som är inom detaljplanen får en fördel av vägarna som inte varenda Huddingebo får, då har vi rätt enligt lagstiftningen att ta ut en avgift.