Lärarassistenter ger arbetsro i klassrummet – och får lärarna att stanna kvar

Hammerstaskolan har haft problem med att flera lärare sagt upp sig på kort tid och innan sommaren slutade dåvarande rektorn. Sedan skolan satsat på att anställa lärarassistenter har det blivit lättare att rekrytera lärare och få dem att stanna kvar.

  • Publicerad 14:40, 3 feb 2017

Södra Sidan har tidigare skrivit om Botkyrka kommuns satsning på höjda lärarlöner för att råda bot på svårigheter med rekrytering. På Hammerstaskolan pågår nu även ett projekt med lärarassistenter på mellan- och högstadiet.

Ritta Abou Jaude har tidigare vikarierat på skolan och känner eleverna. Nu är hon lärarassistent i femman och känner sig som en del av arbetslaget.

–  Kolla närvaro och vara ute på rastvakt är några av mina uppgifter förutom att vara med på lektionerna. På rasterna kan jag delta i leken och förebygga konflikter, säger hon.

Tar konflikter

En grupp femmor har NO-lektion och stämningen i klassrummet är tillåtande och vänlig. Ritta går runt och påminner om vad eleverna ska göra samtidigt som hon dämpar några som blir lite för högljudda.

– Det är en fantastisk utveckling i den här gruppen. De har blivit lugnare och kan fokusera bättre på skolarbetet. Ritta tar tag i konflikter direkt och då blir det bättre förutsättningar att lektionen ska börja bra, säger Madeleine Cedercrantz Boström som är lärare i NO, teknik och idrott i årskurs fem.

Eleverna har ett långt pass framför sig. De ska komma med förslag på vad som är ett fordon och sedan tillsammans med en kompis bygga ett som kan förflytta sig minst en meter. Fantasin flödar. Några elever försöker enas om ifall en hooverboard verkligen är ett fordon, samtidigt som de konstaterar att det blivit lugnare i klassen nu sedan Ritta började.

Lockar lärare

Adriana Begovic bodde tidigare i Ronneby och började i klassen i höstas.

– Ritta hjälper till med allt. I min förra skola hade vi inte lärarassistenter. Det är bättre här. Jag har också fler kompisar nu, säger hon.

– En annan bra sak är att det alltid är en vuxen i klassrummet. Om läraren har glömt något kan Ritta gå och hämta det, säger Teodora Stojadinovic som har gått i klassen sedan de gick i förskoleklass.

Skolan har tidigare haft problem med att flera lärare sagt upp sig på kort tid och innan sommaren slutade dåvarande rektorn. Den nya, tillfälliga rektorn Björn Åkerblom säger att spinoff-effekterna med lärarassistenter gör det lättare att rekrytera lärare och när vuxentätheten ökar så stannar lärarna också kvar på skolan.

– Personliga egenskaper som att lätt kunna skapa relationer och vara en god förebild är viktigare än formell utbildning, men det är bra om lärarassistenten har någon anknytning till arbete i skola sedan tidigare, säger han.

Pilotprojektet med lärarassistenter ska utvärderas under vårterminen.

– Vi ska jämföra med satsningen på Karsbyskolan där de har två lärare i varje klass. Delar av de statliga medlen blir en flexibel pott som skolorna bestämmer över själva. En skola kanske vill ha lärarassistenter medan det passar bättre med två lärare i klasserna på en annan, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

Lärarassistenter

Lärarassistenterna arbetar på mellan- och högstadiet.

Assistera i klassrummet, vara rastvakt, registrera närvaro, kopiera och plocka fram material kan vara några av uppgifterna. Det kan också handla om att assistera enskilda elever.

Assistenterna får handledning varje vecka.

Hammerstaskolan ligger i Norsborg och är en f-9skola med cirka 400 elever.

90 procent av lärarna är behöriga.

I Botkyrkas budget för 2017 satsades 46 miljoner kronor på skolorna.