Lotta Edholm tror på lönetillägg för svårrekryterade lärartjänster, vilket ska göra situationen bättre för elever i utsatta områden. Foto: Pressbild, Unsplash

Lärare i Stockholms utsatta områden kan få högre lön

För att locka lärare till skolor i Stockholms utsatta områden ska de kunna få extra lönetillägg. Det är ett av förslagen som ska utredas i den nya grönblåa budgeten.

  • Publicerad 12:00, 14 okt 2019

Den grönblå majoriteten vill fortsätta undersöka möjligheten att ge lärare lönetillägg för att locka dem till socioekonomiskt utsatta områden. Det är en del av den nya budgetsatsningen på skolan. 

Här är viktigaste punkterna i nya grönblå budgeten

– Vi vet ju att skolan är viktig för alla barn, men den är särskilt viktig för barn som lever i utanförskapsområden. Det är klart att vi måste ha de skickligaste lärarna i de skolorna, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd. 

Oppositionen totalsågar den grönblåa budgeten

Under året har ett försök genomförts där bidraget främst har kunnat ges till förstelärare, något som kritiserats av lärarförbundet. Men i den här nya satsningen så är den initiala planen att lönetillägget ska kunna delas ut till alla typer av lärare, där rekryteringsbehovet är som störst. 

– Det kommer vara mer utifrån vilka behov av rekrytering som finns på en skola och då blir det skolan själv som avgör var man tycker att det behövs. Men det finns inga exakta riktlinjer för hur det ska gå till. Det får vi se under hösten, det är inte helt okomplicerat, säger Lotta Edholm. 

Satsning med polis

En annan satsning som majoriteten vill göra på utsatta områden är att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Inom ett par veckor lovar hon att det ska komma ett samverkansavtal, där skolan blir en viktig part. 

– Hädanefter ska socialtjänsten begära polisutredning, även om förövaren är under 15 år. Det är väldigt vanligt att unga blir utnyttjade av kriminella, det måste vi sätta stopp för. Det är orimligt att det får fortgå. Då är samverkan väldigt viktigt mellan skola och socialtjänst, säger Lotta Edholm. 

Extra grundskoleår

En annan ny budgetsatsning är att elever som har svårt att klara grundskolan i högre grad ska få gå ett extra år i grundskolan, i stället för att börja introduktionsprogrammet på gymnasiet.  

180 miljoner ska göra Stockholm tryggare