Tanja Jokitalo, ordförande för Lärarförbundet Stockholm är starkt kritisk till grönblåas budget. Foto: Mostphotos/Pressbild

Lärare protesterar mot nya skolbudgeten: "En nedskärning"

Minskade resurser, en tuffare arbetsmiljö och sämre förutsättningar för lärare och skolledare. Så beskriver Lärarförbundet konsekvenserna av stadens föreslagna skolbudget för 2020. Nu anordnas en stor manifestation för att vädja till politikerna.

  • Publicerad 09:24, 12 nov 2019

Lärarförbundet är starkt kritiskt till Stockholms stads skolbudget för det kommande året. Enligt förbundet kommer budgeten, med historiskt låga schablonhöjningar, att leda till en rad försämringar för både lärare och elever om den klubbas igenom.

– Det presenteras som en satsning men är i själva verket en nedskärning. Och konsekvenserna kommer att bli ödesdigra när det gäller områden som redan idag är en stor prövning. Det handlar bland annat om en kraftigt försämrad arbetsmiljö där lärare blir sjuka av sitt arbete, säger Tanja Jokitalo, ordförande för Lärarförbundet Stockholm.

Manifestation vid Stadshuset

Den 20 november ska förslaget upp i kommunfullmäktige och i samband med det anordnar lärarförbundet en tillståndsgiven demonstration utanför Stadshuset.

Målet är, enligt Tanja Jokitalo, att nå ut till stadens politiker och få till partiöverskridande samtal.

– Den här manifestationen är en markering från vår sida. Vi ser inte att politikerna gör de satsningar som krävs på förskola, skola och utbildning. Det är redan en ansträngd situation och en slimmad organisation efter år av uteblivna satsningar. Nu blev måttet rågat, säger hon.

Även den framtida lärarbristen är en akut fråga att lösa, enligt Lärarförbundet.

– Det vi befarar är att det kommer bli neddragningar i en redan ansträngd situation, vilket bland annat gör att lärare inte får rätt förutsättningar att ge eleverna den utbildning de har rätt till. I förlängningen drabbar det barnen och eleverna, och inte minst elever med särskilda behov.

Lärarmanifestationen anordnas den 20 november utanför Stadshuset i Stockholm klockan 17-18.