Omorganisation. I höst flyttar Järfällas sexor från högstadiet till mellanstadiet. Foto: Mostphotos

Lärarfackets oro i Järfälla: Personal kan få gå

I höst flyttar Järfällas elever i årskurs sex från högstadiet till mellanstadiet, och nu pågår förhandlingar om omorganisationens konsekvenser. Många högstadielärare oroar sig för att de ska tvingas sluta. Och så blir det, menar Jonas Persson, ordförande för Lärarförbundet i Järfälla.

  • Publicerad 12:13, 23 jan 2020

Järfälla kommer i höst gå över till den traditionella stadieindelningen. Det innebär att alla elever som ska börja i årskurs sex kommer fortsätta på sina mellanstadieskolor istället för att, som idag, flytta till högstadiet.

Omorganisationen har skapat oro bland högstadielärarna som befarar att omorganisationen innebär att personal får gå från sina tjänster. Och så blir det, menar Jonas Persson, ordförande i Lärarförbundet i Järfälla.

– Eftersom högstadieskolorna inte får några nya elever så har de en för stor kostym. Konkret innebär det att det är för mycket personal för skolans budget.

"Ett antal personer kommer att få sluta"

Just nu pågår förhandlingar mellan lärarfacken och kommunen för att se över de konsekvenser som omorganisationen medför. Det innebär med all sannolikhet att en del lärare kommer att varslas, menar Jonas Persson.

– Hur många det handlar om är för tidigt att säga. Det är svårt att använda ordet varsla i alla lägen. En del kommer ju att få ett erbjudande om att gå till en annan arbetsplats. Det kan också handla om olegitimerade lärare som inte har fast anställning, men visst är det så att ett antal personer kommer att få sluta.

Har ni lyckats dämpa konsekvenserna av omorganisationen?

– Konsekvenserna från början var mycket värre än de är nu. Det är inte bra, men det är bättre.

På vilket sätt är det bättre?

– Några högstadieskolor tillåts gå med underskott. Det innebär att de kan behålla fler personer än de kunde göra från början, men det är naturligtvis fortfarande inte bra, säger Jonas Persson.

Läraroro inför Järfällaskolornas omorganisation

Klart: Järfällas sexor stannar i mellanstadiet nästa år

Får erbjudande om nytt jobb

Lena Wallin, som representerar Lärarnas Riksförbund i förhandlingarna, vill tona ner omorganisationens konsekvenser. Hon menar att de allra flesta lärarna med fast anställning kommer att få ett erbjudande om att jobba på en annan skola eller med en annan årskurs.

– Ett fåtal kommer kanske inte få det, men då är det för att behörigheten inte matchar, säger Lena Wallin.

Även Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, hoppas att alla berörda lärare kommer att kunna matchas för ett jobb på en annan skola i kommunen.

– Det är ingen som i och med omorganisationen har varslats. I sådana fall blir de övertalighetsförklarade på den enhet de är på. Då tittar man på om det finns någon annan plats.

Men om det inte finns någon annan plats kan det bli tal om varsel?

– Det vet jag inte, tyvärr. Det är facken och förvaltningen som kan svara på hur den processen ser ut.