Oro. Lärare i högstadieskolorna vet inte vad som kommer att hända med deras tjänster när skolorganisationen ska ändras nästa höst. Arkivbilder. Foto: Mikael Andersson

Läraroro inför Järfällaskolornas omorganisation

När sexorna ska flytta till mellanstadiet nästa höst är det inte bara eleverna, utan också lärarna i högstadieskolorna som berörs. När en fjärdedel av eleverna försvinner är det i nuläget oklart vad som ska hända med alla lärartjänster.

  • Publicerad 11:45, 15 okt 2019

Nästa höst övergår Järfälla till en mer klassisk stadieindelning där årskurs sex ska ingå i mellanstadiet istället för högstadiet.

Nu finns en oro bland högstadielärare för vad som ska hända med deras tjänster när omorganisationen träder i kraft. Främst på de fyra renodlade högstadieskolorna, Björkeby, Viksjöskolan, Kvarnskolan och Källtorpskolan.

För när årskurs sex, alltså en fjärdedel av eleverna, försvinner, behövs inte lika mycket personal. En konsekvens kan bli att behöriga lärare då söker sig till skolor på andra sidan kommungränsen.

– Det finns en oro bland lärare, och man vet inte om det är man själv som ska flytta på sig, eller några av kollegorna, säger Lena Wallin, kommunombud för Lärarnas riksförbund.

För vissa högstadielärare kan det bli aktuellt med en tjänst på en mellanstadieskola, där ämnesbehörighet och behörighet för vissa årskurser matchar – och om läraren vill undervisa i de yngre åldrarna. Men vissa högstadielärare är inte behöriga att undervisa i mellanstadiet.

Det kan leda till att lärare söker sig till skolor utanför Järfälla, är Lena Wallins analys. Hon menar att såväl lärare som facken är positiva till omorganisationen i sig, men önskar att det skulle finnas mer pengar för att klara övergången.

– Jag hade gärna sett att man hade en lite för stor kostym kommande läsår, för att kunna behålla legitimerade lärare och se hur det här slår. Nu finns det inga extrapengar, varje rektor måste få det här att gå ihop, säger Wallin.

Planen: Så ska skolbristen i Järfälla lösas

Klart: Järfällas sexor stannar i mellanstadiet nästa år

Stort pussel att lägga

På barn- och ungdomsförvaltningen lägger man just nu ett stort pussel för att få det hela att gå ihop. I nuläget vet inte förvaltningen hur många lärare som kommer att beröras, men enligt Annika Ramsell, barn- och ungdomsdirektör, jobbar de för att så tidigt som möjligt kunna lämna besked till den berörda personalen.

– Jag förstår oron. Det kan naturligtvis uppstå en övertalighet, och en matchningsprocess är alltid svår. Vår målsättning är att i möjligaste mån behålla personal, men sedan kan det vara så att man inte vill jobba i en F-6-skola, eller att behörigheten inte stämmer. Det är en process, säger Annika Ramsell.

När förvaltningen kan komma med besked till personalen vågar hon inte svara på i nuläget. Ihop med fackförbunden tar de nu fram en risk- och konsekvensanalys. Samtidigt pekar Annika Ramsell på att personal även kommer behöva anställas, i F-6-skolorna.

– Det finns mycket positivt i själva omorganisationen utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Men det är klart att det blir konsekvenser när man genomför den, säger hon.

Stockholm Direkt