Kamp mot klockan. Anna Larsson, Andrietta Ejdermo, Annika Beckman och Cicci Ekenberg jobbar inom den kommunala hemtjänsten i Järfälla, och upplever att de ska göra mer saker på mindre tid. "Jag älskar det här jobbet, det är fantastiskt att kunna hjälpa en människa, men man vill inte komma in till någon och bara stressa", säger Cicci Ekenberg. Foto: Mikael Andersson

Larmet från hemtjänsten: Vi hinner inte vårt jobb

Den kommunala hemtjänsten i Järfälla hinner inte göra sitt jobb, och mångåriga medarbetare vittnar om en ohållbar situation. "Om det fortsätter så här kommer vi inte orka", säger en anställd.

  • Publicerad 11:52, 28 jun 2019

Man skäms inför de äldre, och det går nästan inte att inte visa sig stressad.

Drygt tio hemtjänstanställda har slutit upp för att träffa JärfällaDirekt och berätta om sin arbetssituation – och frustrationen bland kollegorna är stor.

De upplever att tiderna som brukarna (vårdtagarna), är beviljade har dragits in de senaste månaderna, utan besked om varför. Något som går ut över både personal och de äldre.

– Det får inte hända något oförutsett, för då hinner man inte. Man är superstressad hela tiden och blir helt slut, säger Annika Beckman, som jobbar i hemtjänsten.

Ofta har personalen max 30 minuter på sig för inköp – alltså att gå igenom en brukares inköpslista, ta sig till och från en butik, handla, ställa in varorna och redovisa inköpen för brukaren. Något som gör tiden knapp när personalen ska cykla från exempelvis Vattmyra till Jakobsbergs centrum.

– Man skäms inför de äldre, och det går nästan inte att inte visa sig stressad. Många frågar "har du tid?". Jag önskar att man skulle se till verkligheten och individen. En mall om att en dusch ska ta tio minuter funkar inte, säger Anneli Söderström.

"Individuella beslut"

Hur mycket tid och vilka insatser, till exempel städning eller omvårdnad, en brukare ska få är det biståndshandläggare på socialförvaltningen vid Järfälla kommun som beslutar om. De utgår från en schablon och de individuella behov som finns, och sedan är det upp till hemtjänsten själva att fördela tiden ihop med brukaren.

Från socialförvaltningens sida delar man inte bilden av att tider överlag skulle ha dragits in.

– Vi har inte ändrat på någonting, det är individuella beslut som gäller. Räcker inte tiden som beviljats så kan hemtjänsten påtala det till biståndshandläggaren, och dokumentera vad som tar längre tid för att kunna få möjlighet till utökad tid, säger Anneli Lagerberg, avdelningschef för äldre och funktionshinder på socialförvaltningen.

Hon poängterar också att det inte finns några tidsramar för hur lång tid sådant som handling eller en dusch ska ta, utan att det rör sig om insatser och inte tider. Men i praktiken beviljas en brukare exempelvis två timmar för inköp per månad, något som alltså blir 30 minuter per vecka, menar Andrietta Ejdermo som jobbar i hemtjänsten. Hon säger också att de meddelar sina chefer om en brukare behöver mer tid – men att resultatet inte alltid blir det önskade.

– Många gånger har det hänt att tiden istället minskar. Eller att tiden då vi är dubbelbemannade kapas för att en av oss ska kunna vara på plats längre, vilket gör att arbetsbelastningen ökar. Det är många brukare som de har bantat ner tiden på, fast samma omvårdnadsbehov finns. Hur mycket mer ska man krama ur disktrasan? säger hon.

På plats innan jobbet börjar

Personalen upplever att det är knappt om tid att ta sig mellan brukarna, och att jobbet blivit en kamp mot klockan. Lunchraster och toalettbesök uteblir ofta, uppger de. Samtidigt vill de göra ett bra jobb.

– Det känns som att politikerna inte förstår att vi jobbar med äldre människor. De flesta av oss är här halv sju på morgonen fast vi börjar sju, för annars hinner vi inte med jobbet, säger Graciela, som är hemtjänstanställd.

De tycker att cheferna gör vad de kan – men att det måste till mer resurser för att skapa en förändring.

– Jag har lappat varor på Scan tidigare. Och det här jobbet börjar likna det, för allt ska ske på löpande band, säger kollegan Anna Larsson.

Peter Ulander, ordförande för fackförbundet Kommunal i Järfälla bekräftar personalens uppfattning om en hög och ökad arbetsbelastning.

– Det finns ett otroligt engagemang bland de som jobbar med de äldre, och de mår dåligt när de går hem för att de alltid ligger efter. Vi ser att förvaltningen jobbar med att förbättra de här frågorna, men ekonomi och intentioner går inte alltid hand i hand, säger han.

Nytt arbetssätt utreds

Så vad vill det politiska styret, som till syvende och sist är beslutsfattare? Sedan i höstas är det Alliansen (M, L, C och KD) som styr i Järfälla, och de har med stöd av Sverigedemokraterna infört en ny äldrenämnd, som hemtjänsten nu lyder under.

– Jag har förstått att hemtjänsten har det väldigt jobbigt, och att det är tufft. Det vill jag åtgärda nu, säger Lennart Nilsson (KD), äldrenämndens ordförande.

Personal beskriver att de måste vara på jobbet innan de börjar för att hinna med, och att de får kortare tid för samma arbete. Hur ser du på det?

– Det är helt fel. Vi kan inte ha det på det sättet, då blir det en dålig omsorg. Det är det viktigaste i slutändan, att vi har en omsorg som är empatisk och fungerar för de äldre.

Han lyfter tre saker som ska göras för att förbättra hemtjänsten: utreda ett införande av ramtid, ta fram en ny äldreplan – alltså nya strategier för att exempelvis höja kvaliteten inom hemtjänsten. Ramtid innebär mindre detaljstyrning av brukarnas tid från socialförvaltningens håll, och att hemtjänst och brukare istället gemensamt kan lägga upp hur tiden ska fördelas från gång till gång.

Ersättningen höjs

Planen är också att höja ersättningen som kommunen betalar till både den kommunala och privata hemtjänsten. Inför 2019 höjde Alliansen inte ersättningen, och enligt Lennart Nilsson berodde det på att det var kort varsel för årets budget.

Men inför nästa år finns alltså en höjning klubbad, som också ska täcka kostnader för avböjda besök (se faktaruta).

Kommer höjningen att räcka?

– Jag hoppas ju det, och jag tror att det här är de första stegen i en långsiktig process som vi måste ha för att höja kvaliteten i äldreomsorgen, säger Lennart Nilsson.

Tillbaka till hemtjänstpersonalen, som hoppas på att en förändring kommer att ske.

– Jag älskar det här jobbet, det är fantastiskt att kunna hjälpa en människa, men man vill inte komma in till någon och bara stressa. Jag har jobbat med det här i 18 år. Om det fortsätter så här kommer vi inte orka jobba, säger Cicci Ekenberg.

Så vill kommunen förbättra villkoren i hemtjänsten

✓ Den kommunala hemtjänstpersonalen i Järfälla upplever att de ska göra samma arbete som tidigare fast på kortare tid, vilket bidrar till en högre arbetsbelastning och ökad stress.

✓ Äldrenämnden, som hemtjänsten lyder under, har gett i uppdrag att ta fram en ny äldreplan, där strategier för att höja kvaliteten inom hemtjänsten ingår. De ska också utreda att införa ramtid, något som skulle ge hemtjänstpersonal och brukare större möjlighet att styra över innehållet i besöken än i dag.

✓ 2020 höjer kommunen ersättningen till hemtjänsten, från 386 kronor till 401 kronor per timme för den kommunala hemtjänsten, och från 389 till 406 kronor per timme för privata utövare. Potten ska också täcka avböjda besök, alltså om en brukare inte är på plats när till exempel duschning är inplanerat.

✓ Den kommunala hemtjänsten i Järfälla har cirka 270 anställda. Utöver det använder sig kommunen också av 12 privata hemtjänstföretag.

✓ Hemtjänst innebär att en person får hjälp med att till exempel handla, städa och olika former av omvårdnad i det egna hemmet.

Stockholm Direkt