KÖER. "I rusningstrafik är det långa köer av stillastående bilar ända bort till rondellen", säger Gunnar och Ingegerd Schieber. Foto: Leif Oldenburg

Larmrapport om luften i Råsunda

Partikelhalterna på Råsundavägen är betydligt högre än på tungt trafikerade innerstadsgator. De visar siffror från Solnas första luftmätstation.

  • Publicerad 17:16, 6 apr 2019

Det krävs åtgärder nu.

STATIONEN. Mätstationen på Råsundavägen sattes upp vid årsskiftet. Foto: Leif Oldenburg

Luftmätstationen på Råsundavägen installerades vid årsskiftet. Resultaten från de tre första månaderna är alarmerande.

Under de värsta trafiktimmarna, mellan 17 och 19 på vardagar, noterade mätstationen på Råsundavägen i förra veckan partikelhalter på närmare 600 mikrogram per kubikmeter. Det var mer än dubbelt så mycket som på innerstadsgator som Sveavägen och Sankt Eriksgatan.

I måndags kväll låg halterna lägre, men var fortfarande högre än på exempelvis Hornsgatan och Folkungagatan.

Gunnar och Ingegerd Schieber har bott på Råsundavägen sedan 1950-talet och är inte förvånande.

– I rusningstrafik brukar det vara kö ända bort till rondellen mot E4. Bilarna står stilla och går på tomgång. Det är klart att det märks på luften, säger Gunnar Schieber.

Tanken är att de dagliga siffrorna från mätstationen ska utvärderas efter ett år, men Naturskyddsföreningen kräver omedelbara åtgärder.

– Det duger inte att vänta ett år på genomsnittsvärden. Det krävs åtgärder nu, säger Naturskyddsföreningens ordförande Linda Bell

Att Råsundavägens genomsnittsvärden för hela dygnet ligger betydligt lägre förändrar inte situationen, anser hon.

– Just den här tiden, mellan 17 och 19, är det ju många människor som rör sig utomhus. Man kanske är på väg hem från jobbet eller har hämtat sina barn i förskolan.

Victoria Johansson (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, är inte helt överraskad över de extremt höga partikelhalterna vid mätstationen.

– Vi visste att Råsundavägen är en utsatt sträcka och att det bor mycket människor i området. Det var en av anledningarna till att vi valde just den här platsen för mätstationen.

Enligt Victoria Johansson är det inte aktuellt med några omedelbara åtgärder för att minska partikelhalterna.

– Vi har bara mätt i tre månader. Siffrorna säger en hel del, men man måste mäta i ett år för att kunna göra en bra utvärdering.

I den blågröna alliansens regeringsprogram finns en skrivning om att staden ska utreda miljözoner, där vissa typer av exempelvis tung trafik kan förbjudas.

Linda Bell anser att Solna stad, precis som Stockholm, redan nu måste börja med dammbindning för att hålla kvar partiklarna på marknivå.

I ett längre perspektiv anser hon att Solna stad bör genomföra åtgärder som sänkning av hastigheterna, miljözoner och dubbdäcksförbud.

– Det går inte att vänta. Man vet att små partiklar kan nå långt in i lungorna och orsaka sjukdomar, säger hon.

Det finns i nuläget inga beslut om fler mätstationer på andra tungt trafikerade gator i Solna som exempelvis Storgatan i Huvudsta.

MÄTNING. Så här såg det ut i måndags kväll. Råsundavägen har högre partikelnivåer än hårt trafikerade innerstadsgator som Hornsgatan och Folkungagatan. Foto: Källa: SLB Analys

Partiklar

Ett vanligt mått på partiklar är PM10, som förenklat är massan av partiklar i luften som är mindre än tio mikrometer (µm) i diameter.

Partiklar som är mindre än tio mikrometer i diameter (PM10) kan när de andas in nå ner i lungorna och orsaka lungsjukdomar.

Dammbindning sker med ett medel som har förkortningen CMA och som håller kvar partiklarna på marknivå så att de inte virvlar upp i luften. Dammbindning sänker halterna med cirka 25–30 procent och har en effekt cirka 24–48 timmar.

Forskning visar att cirka 8 000 svenskar dör i förtid på grund av dålig luft

Källa: Naturvårdsverket m fl.

TRAFIKEN. Råsundavägen är hårt trafikerad. Foto: Leif Oldenburg

Stockholm Direkt