Gunnar Ersbo, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet. Foto: Mostphotos/Privat

Låst läge för elbilsägare – så säger Lantmäteriet

Lagar och regler gör att det kan bli omöjligt för vissa som bor i samfälligheter att ladda sina elbilar. Det här säger Lantmäteriet om saken, som beslutar vad samfälligheterna får – och inte får – göra.

  • Publicerad 12:02, 17 jan 2019

Supermiljöbilspremier och bidrag för hemmaladdare till trots. Det kan bli dyrt att hitta en lösning för att ladda bilen i en gemensam carport.

Dels kan det kosta hundratusentals kronor för samfällighetsföreningen, som först ska vara överens om att bygga om för elbilsladdning, och för det krävs ett anläggningsbeslut som godkänner laddning av elbil.

Lantmäteriet är den myndighet som ger samfälligheter anläggningsbeslut. Syftet med beslutet är att skapa en trygghet för husägarna – till exempel ska du inte behöva bekosta grannens elbilsladdning.

– Att man har godkänt motorvärmare innebär inte att man godkänt laddstolpar för elbil, säger Gunnar Ersbo, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet.

Måste vara positivt

För att de ska bevilja ett nytt beslut krävs det att Lantmäteriet tror att förändringen kan få långtgående positiva konsekvenser för föreningen.

Än så länge har frågan om elbilsladdning inte prövats i domstol, så det finns alltså ingen prejudicerande dom för Lantmäteriet att utgå från.

– Man kan begära en omprövning, och då gör vi en bedömning om det uppstått förändrade omständigheter som motiverar ett nytt anläggningsbeslut, säger Gunnar Ersbo.

Det finns alltså inga riktlinjer från centralt håll i hur Lantmäteriet ska resonera kring samfälligheter och elbilar, enligt Gunnar Ersbo. Han menar att de inte vill försvåra situationen för elbilsägare, utan säger att det handlar om vilka regler som finns i dag och vad som är hållbart för samfälligheter i längden.

– Den som har en dieseldriven bil är inte intresserad av att betala för grannens ström. En ombyggnation är förenad med så pass stora kostnader, och än så länge är frågan om elbil inte tillräckligt frekvent för att vi ska ha en riktlinje. Dessutom, om nästa ägare inte vill ha elbilsladdning, vem betalar för en ny ombyggnation då?

Stockholm Direkt