Läxhjälpen i Tensta står utan lokaler

Internationella Bekantskapers läxhjälp i Tensta har ingenstans att hålla till, när Kämpingeskolan nu stängs. De hjälper för närvarande runt 300, och många fler står på kö.

  • Publicerad 09:19, 24 maj 2019

Man får inte ge upp. Den här verksamheten är lite för viktig för det.

En av eldsjälarna bakom läxhjälpen är Inga-britt Erlandsson. Hon är verksamhetsansvarig för verksamheten, som har varit igång sedan 2011.

De har flyttat runt många gånger, och har under en tid nu hållit till i Kämpingeskolan. Men nu ska skolan stängas, och då är det dags att flytta igen. Problemet är att den här gången har de ingenstans att flytta.

– Som det ser ut nu blir det ingen början på höstterminen. Vi får packa ihop våra kartonger, och sedan får vi se var vi ska ställa dem någonstans.

Verksamheten håller också till på Spånga by, där de har kunnat utöka från två till tre kvällar i veckan. Men det är långt ifrån att det räcker till. Lokalen är liten och rymmer bara ett tjugotal elever. På Kämpingeskolan har de disponerat fem klassrum och en matsal.

Och lokalerna behövs, eftersom trycket på verksamheten är stort. När de startade upp för åtta år sedan hjälpte de 15–20 elever. Nu har de 300 elever inskrivna i verksamheten, och många fler som står på kö.

– Det finns stora behov, och det står hela tiden barn på kö. Det tar visst aldrig slut.

Så Inga-britt Erlandsson kämpar för att hitta nya lokaler. Hon ringer runt till stadens olika förvaltningar men blir bara hänvisad vidare. Hon ringer till rektorer och parklekar. Men hittills har hon inte hittat någon lösning inför hösten. Och ingen verkar ha riktig koll på läget vad gäller lokalerna, säger hon.

– Att det ska vara så knöligt. Det skulle behövas en spindel i nätet på stadsdelsförvaltningen, vad gäller föreningslivet.

– Jag skulle mycket hellre ägna dagarna åt att utveckla läxhjälpen än att sitta och ringa tjänstemän. Men man får inte ge upp. Den här verksamheten är lite för viktig för det. Man känner ju ett ansvar för de här barnen.

Att verksamheten behövs är det nämligen inte tvekan om. Många av barnen har föräldrar som själva går på SFI, och som känner att de inte klarar av att hjälpa sina barn med läxorna.

– Och att köpa den här tjänsten finns inte på kartan för många av de här familjerna. De har många barn och har inte den möjligheten.

– Det finns helt klart en oro. Föräldrarna och barnen säger "men så kan de ju inte göra".

Om läxhjälpen inte kan öppna till hösten är Inga-britt Erlandsson dessutom orolig över att de riskerar att tappa bort den grupp på runt 45 volontärer som de samlat ihop, och som kommer ut till Tensta för att hjälpa till på sin fritid.

– Vi måste värna om våra volontärer. Det är väldigt värdefullt för eleverna att träffa de här människorna, som kommer hit utifrån och har med sig andra erfarenheter. Vi rädda att mista dem.

"De är oerhört viktiga"

Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tycker att läxhjälpen är viktiga och han hoppas att de kommer kunna fortsätta.

HOPPAS. Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tycker att läxhjälpen är viktiga och han hoppas att de kommer kunna fortsätta. Foto: Photographer Michael Folmer

– Läxhjälpen är en oerhört viktig verksamhet i vårt område. De gör fantastiska insatser för att hjälpa barn och unga i vår stadsdel att bättre klara av skolan och utför även en viktig integrationspolitisk insats. Det säger han och fortsätter:
 
– Förutsättningen är dock den att stadsdelen inte har vare sig ett lokalförvaltande eller lokaluthyrande uppdrag. Däremot kan stadsdelen vara behjälpliga med att ställa frågan omkring lokaler till de delar av staden som har just detta uppdrag. Det ska vi naturligtvis göra.

Han berättar att stadsdelen har ett IOP – Idéburet offentligt partnerskap – med Internationella Bekantskaper och att de har allt intresse i världen av att de kan fortsätta med sin verksamhet.

– Jag vet också, apropå omöjligheten att hitta en person att prata med, att ordföranden i Internationella bekantskaper och stadsdelsdirektören i går hade ett samtal omkring just detta och arbetar för lösningar. Det är naturligtvis av största vikt att alla föreningar i vårt område, i synnerhet de vi har avtal med, upplever att de har en väg in i förvaltningen, avslutar han.

Internationella Bekantskaper

Internationella Bekantskaper (IB) är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk vars verksamheter bygger på ideellt engagemang från svensktalande personer som vill bidra till att motverka den omfattande kontaktlöshet som finns mellan personer etablerade i det svenska samhället och mer eller mindre nyanlända personer. 

Stockholm Direkt