Lek och spel ska få elever på Söderhöjden att tycka om matte

Matteklubben startade för att få barn att tycka att matte är roligt. Nu besöker de förskolorna och skolorna på Söderhöjden för att utbilda fritidspedagoger.

  • Publicerad 12:40, 17 feb 2016

Efter senaste Pisa-undersökningen som visade att svenska barn tappat i matematik jämfört med andra länder startades Matteklubben av Marie Eneqvist, Annika Faxander och Eva-Stina Källgården. Matteklubben finns från förskoleklass till mellanstadiet.

– Vi undrade varför alla barnen skulle spela fotboll och pingis. Varför skulle de inte kunna tycka att matte är roligt? säger Marie Eneqvist.

Utbildar fritidspedagoger

Den 24 februari besöker de Söderhöjdens för- och grundskolor för att utbilda fritidspedagoger om projektet som de sedan ska använda sig av i undervisningen.

– Tanken är att de får en utbildning och ett färdigt material som de använder i undervisningen. Det handlar om sällskapsspel och egenutvecklade spel där syftet är att barnen ska få tänka själva och få tycka att det är roligt att lösa problem, säger hon.

Siktar på att nå ut till hela landet

En idé vore att uppvakta Skolverket för att få Matteklubbens satsning att användas i utbildningen.

– Det vore fantastiskt. Idag finns vi i ett 40-tal skolor i Stockholmsområdet och vår förhoppning är att finnas i skolor över hela landet inom några år, säger Marie Eneqvist.

Stockholm Direkt