Foto: Sara Ringström

Lennart Kalderén (M): "S sabotage får mig att tappa tron på politikens möjligheter"

 Salems politiker står nära varandra i många sakfrågor. Salemsandan, politikernas strävan efter att komma överens, lyfts ofta fram som något att vara stolt över. Men när oppositionen under fullmäktige gjorde ett historiskt försök att stoppa alliansens investeringsramar bröts den ordningen, i alla fall för en stund.

  • Publicerad 16:07, 21 jun 2017

Förra veckan var det dags för kommunfullmäktige i Salem att fatta beslut om de ekonomiska ramarna för de kommande tre åren.

Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande, inleder med att lyfta fram det gemensamma budgetarbetet inom alliansen.

– Det är nödvändigt med en stabil ekonomi. Vi ska inte hålla på och testa olika projekt. Det ska vara genomtänkt och finansierat till sista kronan.

Allianspolitikerna presenterar investeringar de fått med. C ser ut att få sin 4H-gård, L gläds åt snöskottning och KD är nöjd med helheten.

Även oppositionen är nöjd till en början. Bortsett från att V vill ta bort besparingar inom två nämnder och satsa mer på bland annat sommarjobb och parklek. Och att S vill ge kommunstyrelsen en extra buffert på sex miljoner kronor.

Men sedan händer något.

Oppositionen vill återremittera hela rambudgeten. Anledningen är alliansens förslag om att avsätta 40 miljoner kronor för idrottshallen som planeras i Fågelsången ska bli fullstor. Det planeras alltså för en större hall än tidigare sagt. Och oppositionen känner sig lurad.

– Jag kan inte se mina väljare eller medborgare på Rönningeborg i ögonen med ett sådant beslut. Därför vill att vi återremitterar det, säger Mats Nittve (MP).

Röp och S höll med

Även Röp och S ansluter sig till Mp:s yrkande. Arne Närström (S) menar att han vill se en utredning av en fullstor idrottshall i Bintebo och Lövhagen. Två platser som tidigare funnits med i planerna.

Beskedet förvånar Kalderén.

– Står ni fast vid det här? Det yrkandet skulle i så fall vara historiskt och inte speciellt konstruktivt. Det skulle torpedera processen för nämnderna fram till budgeten, säger han.

S står fast:

– Vi indikerade tydligt under kommunstyrelsen att det här känns inte okej för oss.

Arne Närström vill också satsa de 40 miljoner kronorna, men menar att underlaget är för dåligt för att fatta beslut på.

Stämningen är stressad.

– Jag konstaterar att Arne Närström använder hot om minoritetesåterremiss som ett politiskt vapen, när man istället skulle kunna ha ryggrad att yrka avslag. Det ni vill lägga i träda under sommaren är investeringar på 50-60 projekt. Er inställning är obegriplig!, säger Kalderén.

Han ber om att få prata med övriga alliansen. Oppositionen samlas i ett hörn av salen, alliansen i ett annat. Efter en kvart återupptas sammanträdet.

– Alliansen är beredda att lyfta ut investeringen om enbart idrottshallen för att rädda en budgetprocess i demokratisk ordning, säger Kalderén.

’’S chans att markera’’

Men Närström ger inte efter. Det här är S chans att markera vad de tycker, menar han.

– Vi kommer stå kvar vid vår återremiss efter diskussionen innan, för den var inte alltför ren, om jag uttrycker mig snällt.

Kalderén igen:

— Ikväll har jag för första gången på 34 år sedan kommunen återbildades tappat tron på politiken och på Salemsandan. Här konstrueras något slags resonemang att oppositionen är utesluten från allt. Att vi har en majoritet och en opposition i den här kommunen, det är inget som avviker.

Men Närström menar att han borde ha fått veta om de ändrade planerna tidigare.

– Jag var väldigt glad när vi som opposition kunde vara med och säga att vi tycker att det är viktigt med en skola i Salem. Att sedan få se att alliansen beslutat om en fullstor hall... Jag tycker det tillhör god politisk ton att man talar om det för samarbetspartierna.

Kalderén gör ett nytt försök att få dem att ändra sig.

– Om jag förstår er rätt är ni rätt nöjda i övrigt, men ni ska återremittera hela budgeten för att jäklas med oss och sabotera budgetprocessen.

Oppositionen börjar tveka.

– Rent hypotetiskt vad händer om vi accepterar ditt erbjudande?, frågar Nittve.

Björn Kvist (M), ordförande i bygg- och miljönämnden, svarar att det kommer finnas fler chanser att diskutera idrottshallen.

– Vi har ju inte bakat bullen än, vi har ju bara avsatt pengar till den, menar han.

Den här gången är det oppositionen som ber om en paus. Efter några minuters paus meddelar de att de tar tillbaka yrkandet. Frågan om idrottshallen lyfts ut för ytterligare beredning.

– Det är så skönt att den här lilla kommunen kan komma överens till slut, säger Gunny Jörlén (C).