PROTEST. Manifestation i fårhagen i Bergshamra. Enligt föreningen Kulturlandskaparna kommer betet i hagen förstöras av slam från Brunnsvikens botten. Foto: Leif Oldenburg

Lera från dammbygge kan förstöra fårens bete

Fåren i Bergshamra kan snart vara historia. Stora delar av den nuvarande hagen försvinner när en ny dagvattendamm anläggs. Nu kräver boende och föreningar att bygget skjuts upp.

  • Publicerad 06:56, 11 sep 2019

Om det här drivs igenom kommer vi inte att kunna ha får i Bergshamra.

Den är liten men engagerad grupp som har samlats i fårhagen vid Tivoliområdet en småruggig septemberkväll. Här finns Ulla Alm, som i flera decennier har ansvarat för fåren på Överjärva gård, här finns andra representanter för föreningen Kulturlandskaparna och här finns barnfamiljer från området.

Arbetet med dammen är redan i startgroparna. I förra veckan dök ett två meter högt stängsel upp som halverar den tidigare fårhagen.

– Om det här drivs igenom kommer vi inte att kunna ha får i Bergshamra överhuvudtaget. Hälften av betesmarken försvinner, säger Ulla Alm.

Men det största problemet är inte själva dammen, som ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Brunnsviken, utan schaktmassorna från vikens botten. Slammet ska spridas ut i fårhagen. Enligt Solna stad skulle det kosta flera miljoner att transportera bort lermassorna. I stället ska den kvävehaltiga leran från sjöbotten spridas i delar av den nuvarande fårhagen.

– Under lång tid framöver kommer det inte växa annat än maskrosor och tistlar i hagen. Det näringsrika fårbetet försvinner, säger Ulla Alm.

Kräver stopp

Nu har Kulturlandskaparna vänt sig till länsstyrelsen och begärt inhibition, vilket innebär att allt arbete läggs på is tills frågan har avgjorts. I skrivelsen framhåller man att föreningen har ett löpande fårbetesavtal med Solna stad som inte har sagts upp. Dessutom får föreningen EU-bidrag för att hålla betesmark.

Dammbygget har även anmälts till Konkurrensverket, eftersom föreningen ifrågasätter om upphandlingen har gått rätt till.

Magnus Persson (C) är ordförande i tekniska nämnden. Enligt honom kan slammet från sjöbotten placeras ut så att det inte skadar fårens bete.

– Jag förstår oron men projektledaren tittar på hur man ska hantera det här på bästa sätt. Ingen vill förstöra betet för fåren. Jag förutsätter att schaktmassorna kan placeras så att de inte förstör fårbetet, säger han.

– Planen är att ingen jord ska läggas i hagen utan istället användas väster och öster om dammen. Dammen är också oerhört viktig, syftet med den är ju att rena Brunnsviken som idag är svårt förorenad, säger Victoria Johansson (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

BETAR. Fåren är ett populärt inslag i Bergshamras miljö. I bakgrunden det nya stängslet. Foto: Leif oldenburg

Program för Brunnsviken

Efter valet 2018 antog den blågröna majoriteten ett åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken.

Programmet innehåller en rad åtgärder för att hantera föroreningar som kommer med dagvatten från såväl befintlig som planerad bebyggelse. 

Brunnsviken är en kraftigt övergödd havsvik, med höga halter av kväve och fosfor i vikens vatten. Det finns även förhöjda koncentrationer av flera miljögifter i viken.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt