På prov. Nu vill L se att man inför en testperiod där passagerare får ta med sig sin cyklar på tåget. Foto: Mostphotos

Liberalerna: Låt cykeln följa med på Roslagsbanan

Nu vill Liberalerna i Region Stockholm testa att låta passagerarna ta med sig cykeln ombord Roslagsbanan – för att få fler att åka kommunalt.

  • Publicerad 16:55, 15 maj 2019

Diskussionen om cykel på Roslagsbanan har pågått länge och i samband med arbetet med regionens budget för 2020. Förra året la Miljöpartiet en skrivelse till trafiknämnden, om att låta cykeln följa med på Roslagsbanan.

Nu vill Liberalerna lyfta frågan igen, i sin budget.

– Vi måste framöver tänka mer på kombinationsresor och möjliggöra för cyklar att följa med på flera trafikslag, säger Sara Svanström (L), första vice ordförande i Region Stockholms trafiknämnd.

Därför får du inte ha cykel på Roslagsbanan

De vill att förslaget ska börja gälla när Roslagsbanans nya vagnar tas i bruk runt år 2022, dock i mån av plats. Liberalerna vill starta med en testperiod för att se hur det fungerar.

– Vi vill börja med att testa detta. Allt handlar om vilken kapacitet vi har, i första hand måste såklart resenärer utan cykel få plats. Men vi måste öka cyklandet och få fler att ställa bilen, säger Sara Svanström.

Vet ni hur de andra partierna ställer sig till frågan?

– Vi har en ständig diskussion och vi ska driva frågorna inför nästa årsbudget. Vi är inte där riktigt än, men vi vill lyfta fram cykeln, säger Sara Svanström.

Liberalerna i Täby kommun ställer sig också positiva till förslaget och menar att det skulle underlätta för Täbybor som inte bor nära Roslagsbanan.

– Vår förhoppning är att förslaget om att kunna ta med cykeln på Roslagsbanan ska underlätta vardagen för många Täbybor, genom att förenkla resan från dörr till dörr. Vi i kommunen behöver också fortsätta investera i cykelinfrastruktur i form av trygga cykelställ vid större knytpunkter för kollektivtrafiken, som exempelvis vid Täby centrum och Roslags-Näsby, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

L vill även satsa på att resenärer ska kunna ta med cykeln på vissa bussar i regionen, där man hänger cykeln i ett ställ längst fram på bussen.

Tågcykel. Sara Svanström (L), gruppledare i Region Stockholms trafiknämnd vill se en testperiod för att ta med cykeln på Roslagsbanan. Foto: Liberalerna i Region Stockholm

Kollektivtrafik. Hans Ahlgren (L), kommunalråd i Täby, tror fler kan lämna bilen hemma om man kan ta cykeln till Roslagsbanan. Foto: Magnus Svensson, Smajl

Stockholm Direkt