Liberalerna vill ha "singer´s corners" vid Stockholms kajer

Utnyttja Stockholms kajer bättre och gör det lättare för föreningar och näringsidkare att ordna kulturaktiviteter vid vattnet. Det vill Liberalerna i Stockholm.

  • Publicerad 11:30, 12 maj 2017

Mobila serveringar, utställningar och litterära evenemang. Det vill Liberalerna se längs stadens kajer. Rasmus Jonlund (L), vice ordförande i kulturnämnden, tar Hornsbergs strand som ett lyckat exempel.

– Det är en succé och jag är jätteglad att det blir gågata där. Vi önskar helt enkelt att det blir mer festivalkänsla, i liten, lokal skala, längs alla kajer. Vi har gott om vatten men platserna utnyttjas för dåligt. Till exempel Riddarholmen, säger Rasmus Jonlund (L).

LÄS ÄVEN Nu ska det bli mer livat längs stans kajer

Bland annat föreslår han ett "singer´s corner" där man spontant ska kunna ställa sig och sjunga. Nu lägger Liberalerna en skrivelse till Kulturnämnden där man vill att staden tar fram ett program för att uppmuntra till aktiviteter vid och på vattnet och se över regelverket.

– Vi pratar inte om permanenta byggnader utan tillfälliga arrangemang och konstruktioner. Vi vill att staden sätter ihop ett paket och att det blir tydligt för lokala föreningar, konstnärer och andra hur man gör om man vill ordna en aktivitet vid vattnet.

Mer liv

Det ska också bli tillåtet att bada på fler platser om Liberalerna får som de vill.

– Självklart ska man inte bada där det är mycket trafik men den allmänna regeln borde vara att det är tillåtet. Vi tänker oss också fler tillfälliga flytbryggor.

Även på vintern menar Liberalerna att Stockholms vatten borde utnyttjas bättre.

– När isen håller skulle man kunna ha marknader och annat på den.

LÄS ÄVEN QUIZ: Stockholmare, har du koll på fartygen längs våra kajer?

Kulturnämndens ordförande Roger Mogert (S) tycker inte att det behövs ett program för att uppmuntra till aktiviteter på kajen.

– Vi vill också att det ska hända mer saker på offentlig plats och längs kajer vilket är i linje med kajstrategin som kommunfullmäktige har antagit. Men jag tror inte vi ska lägga tid på att ta fram ett kommunalt program. Snarare ska vi se över om taxorna behöver bli lägre och hur staden bemöter dem som vill göra saker på kajen, säger Mogert (S).

Finns redan

Om man vill använda offentlig plats vid kajen, till exempel för serveringar och tillfälliga parker, behöver man ansöka om polistillstånd. Polisen tittar bland annat på säkerheten och trafiken. Sedan remitteras ärendet till trafikkontoret.

– Processen för att ansöka är densamma som på all annan offentlig plats, förutom att vi alltid stämmer av med Stockholms hamnar. När frågan gäller att använda p-platser på gågatorna remitterar vi till andra enheter. Vi får inte särskilt många ansökningar om att ordna aktiviteter på kajer, säger Ulrika Falk på trafikkontoret.

Stockholms hamnar ser till att sjötrafiken kan komma fram på ett säkert sätt.

– Vi tittar även på om det till exempel redan finns flera kaféer på platsen. Då kanske inte en uteservering till är det folk vill ha. Många tycker att det är trevligt att flanera längs kajer och de måste också få ta plats, säger Anders Nordlund vid Stockholms hamnar.