Liljeholmsbron stänger i ett halvår

Liljeholmsbron är så sliten att den måste renoveras så snabbt det är möjligt. Räkna med kraftigt försämrad framkomlighet – för både bil-, båt och cykeltrafiken.

  • Publicerad 07:11, 25 nov 2015

Det är trafikkontoret som slår fast att Liljeholmsbroarna, som i vanligt tal kallas enbart Liljeholmsbron, har så nedgångna klaffar att de behöver renoveras skyndsamt.

Trafikkontoret skriver i ett tjänsteutlåtande att klaffarna på parallellbron, som kan öppnas för båttrafik, närmar sig slutet av den tekniska livslängden och att ett fortsatt utnyttjande utan åtgärder kommer medföra ett fördyrat underhåll och risk för att bärigheten minskar till följd av rost, sprickbildning och trasiga förband.

– Det bilarna kör på börjar ta slut, sammanfattar Lars Matz, broingenjör på trafikkontoret.

Den 10 december väntas politikerna i trafiknämnden besluta att lägga tre miljoner kronor på att ta fram en detaljerad beskrivning av vad som behöver göras.

Ny getingmidja i trafiken

Själva renoveringsarbetet beräknas sätta igång först 2017 och kommer att leda till att antalet körfält minskas till hälften. Räkna med köer och trängsel alltså. Även cykel- och gångbanor minskar till hälften.

– Vi stänger av den ena bron och jobba med den andra. För trafiken är det naturligtvis utomordentligt dramatiskt, säger Lars Matz.

Med hjälp av avancerade datamodeller och noggranna studier i trafikflöden ska processen göras så uthärdlig som möjligt för alla stockholmare som regelbundet tar sig ut och in från stan via Liljeholmsbron med bil, cykel eller till fots.

– Höga båtar får också svårt att ta sig fram. Under renoveringen kommer vi att stänga bron och då går den inte att öppna, säger Lars Matz.

Efter möten mellan trafikkontoret, Trafikverket och Sjöfartsverket står det klart att renoveringen bör göras under sommarhavlåret, trots att det lär skapa irritation och protester bland fritidsbåtfolket.

– Fritidsbåtarna tycker att det där är besvärligt, samtidigt har vi transporter som måste fram på vintern, säger Lars Matz.

Hur lång tid beräknas en renovering ta?

– Det rör sig om ett halvår ungefär, säger Lars Matz.

Renoveringen av Liljeholmsbrons två parallella klaffbroar beräknas kosta mellan 80 och 90 miljoner kronor. Men om Stockholms stad bestämmer sig för att förbättra cykelbanorna över bron i samma veva blir kostnaden ännu högre.

Under senare år har kringboende klagat på oljud från bron vid fordonspassager, något som kommer att minska vid en ombyggnad och utbalansering av klaffarna, enligt trafikkontoret.

Bakgrund

Liljeholmsbroarna, i dagligt tal Liljeholmsbron, är två parallella klaffbroar mellan Södermalm och Liljeholmen uppförda 1928 respektive 1952. Under senare delen av 1970-talet byggdes klaffarna om på samma sätt som i den nyligen renoverade Södra Danviksbron. I likhet med denna visar nu Liljeholmsbroarna tecken på utmattning.

Källa: Trafikkontoret