Varmt. Sollapare kring Lilla Essingen har hittat platser att njuta av vattnet ändå, trots badförbudet. Foto: Sacharias Källdén

Lilla Essingen kan få nytt bad – trots förbud

Det ska vara fortsatt möjligt att bada från Lilla Essingen – trots att öns enda officiella badplats är i farozonen när Primusparken ska byggas om. Nu har miljönämnden lämnat ett positivt yttrande om att upphäva en del av badförbudet på ön.

  • Publicerad 14:27, 13 aug 2019

Lilla Essingen kan komma att få en ny plats att bada på. I samband med det förmodade bostadsprojektet kring Primusparken så kommer öns enda officiella badplats att stängas av. Men på de södra delarna av ön så har stockholmarna redan hittat ett nytt ställe för att ta sig ett dopp – trots att det egentligen råder badförbud där.

– Jag hoppas att vi kommer att kunna fatta ett beslut på kommunfullmäktige den 14 oktober. Stockholm växer, det är inte så att vi har ett mindre behov av badplatser, säger Rasmus Jonlund (L), ordförande för Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Nytt bad på Lilla Essingen

Det råder generellt badförbud i hela innerstaden och anledningen är till stor del båttrafiken. Utanför Lilla Essingen går flera farleder som kan behöva läggas om för att badförbudet ska kunna upphävas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu yttrat sig positivt till förslaget. Näst i tur är Stockholms hamnar som är ansvariga för båttrafiken.

– Det var ett år sedan vi fattade ett beslut om utredningen, det går inte så fort i kommunbyråkratin. Men till nästa sommar hoppas jag att man kan få ta sig ett dopp där! Om man nu inte är intresserad av ett julbad förstås, säger Rasmus Jonlund.

Byggbolaget håller Lilla Essingen nedsläckt

Beslutet som ska fattas på kommunfullmäktige handlar alltså om en upphävning av badförbudet på en avgränsad sträcka längs Lilla Essingens södra sida, där det redan finns bryggor som det inte går båttrafik över.

Det handlar alltså inte om att anlägga en officiell badplats, som har högre krav på sig när det kommer till exempelvis regelbundna vattenprover och liknande. Däremot hoppas man att man ska kunna lägga ut bojlinor för att skilja båtar och vattenskotrar från badande. Ett sådant beslut måste dock fattas av länsstyrelsen.

– Det är väldigt viktigt att de badande kan känna sig trygga. Sedan kan vi får vi se om vi kan få till badstegar och liknande, säger Rasmus Jonlund (L).