LAGD ASFALT LIGGER. Nu ska ett stort gäng gator och trottoarer rustas upp. Foto: Karin Nilsson

LISTA: Här är vägarna som får ny asfalt i Stockholm

Nu är det klart vilka sträckor som ska få en ansiktslyftning kommande fyra år i Stockholm.

  • Publicerad 10:55, 3 dec 2019

Mellan 2012-2108 la Stockholms stad 495 miljoner kronor på att rusta upp gatorm gångbanor och cykelstråk med bland annat ny asfalt. Nu är tanken att öka takten då 480 miljoner kronor ska plöjas ner – men över fyra år.

Prioriteringsordningen är gator där åtgärderna leder till ökad trafiksäkerhet, gator med höga driftskostnader (potthål eller sprickor), gator med busslinjer, gator där trottoarer är slitna eller skadade, gator där cykel finns i blandtrafik.

Upprustning av till exempel broar ingår inte i den här pengapotten, inte heller torgytor. Alla investeringar i gång- och cykelbanor, eller där hela gator byggs om, ingår inte heller utan kommer tas som separata beslut i trafiknämnden.

Planen för att rusta upp gatunätet beräknas att klubbas igenom i trafiknämnden den 12 december.

Här är vägarna som ska rustas i innerstan

Här är vägarna som ska rustas i söderort

Här är vägarna som ska rustas i västerort