SÄKRARE. Korsningen Badstrandsvägen/Essingeringen ska bli säkrare. Foto: Per Brandt

Livsfarliga korsningen byggs om

Upphöjda övergångsställen, bredare trottoarer och en omgjord park. Så ska staden förbättra trafiksäkerheten på Stora Essingen.

  • Publicerad 10:35, 4 jun 2018

Det är många boende på ön som genom årens lopp påtalat för staden att trafiksäkerheten behöver bli bättre, speciellt i korsningen Badstrandsvägen/Essingeringen. Förra året inträffade också en tragisk dödsolycka där och efteråt skickade Essingeöarnas Hembygdsförening in förslag på åtgärder för att höja säkerheten, bland annat refuger. Staden lovade då att något skulle göras. Nu presenterar man lösningen.

Efter dödsolycka och smitkörning – Stora Essingen ska få säkrare gator

Det handlar om att höja upp två övergångsställen, flytta ett annat övergångsställe och bygga bredare trottoarer längs Badstrandsvägen.

– Det är tydligt att vi under flera år fått in synpunkter om den här platsen och nu ska vi se till att det blir säkrare och tryggare. Det är ett utmärkt ärende där vi omfördelar gatuutrymmet och gör åtgärder för de tre prioriterade trafikslagen, gående, cyklister och bussar. Dessutom är det mycket skolbarn som rör sig nu i en miljö som inte är bra, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Parken rustas

Det ska också bli en ny cykelkoppling förbi Broparken och gång- och cykelbanan delas upp. För att få plats med den nya lösningen tas en del av Broparken, men den ska samtidigt också rustas och få ny belysning för att förbättra den upplevda tryggheten. Tanken är att klubba ett första beslut om detta i kommande trafiknämnd i juni och att platsen ska byggas om under nästa år och vara klart mot slutet av året. Totalt beräknas det kosta 15 miljoner kronor.

– Vi tar lite park mark, men rustar samtidigt upp den så att det går att använda bättre. Det är ett win-win ärende, säger Daniel Helldén.

Att det inte blir cykelbanor på Essingeringen, som cyklister efterfrågat, stavas platsbrist. Åtminstone just nu.

– Nu går vi vidare med den här delen, sedan får vi återkomma med det andra. Det är ett viktigt pendlingstråk, men det är många liknande platser i stan där det är höga flöden av cyklister som inte har det utrymme som behövs.

Även cykellösningen på bron mellan Stora och Lilla Essingen är något som många efterfrågar en bättre lösning än de extremt smala cykelfälten idag.

– Den cykelbanan är inte ok, och det är också en sån sak som vi måste gå vidare med för att se hur vi kan lösa det. Jag lovar att vi ska göra det, det ska inte se ut som det gör, men vi kan inte ta allt på en gång, säger Daniel Helldén (MP).

Så här ska Broparken se ut i framtiden. Foto: Trafikkontoret.

Detta ska göras

Säkrare övergångsställen. Det på Essingeringen, söder om korsningen, och det på Badstrandsvägen öster om korsningen ska höjas upp med så kallade platågupp. Det västra övergångsstället på Badstrandsvägen flyttas två meter för att få bättre sikt.

Breddare trottoarer. Trottoarerna längs Badstrandsvägen breddas till Norrskogsvägen. Antingen 0,5 meter på varje sida eller en meter på norra sidan. Den östra gångbanan på Essingeringen breddas också och får ny belysning. Även den gångbanan mellan korsningen och gång- och cykelbron till Alvik breddas.

Ny cykellösning. Cykelbanan leds vidare längs med Broparken och ansluts till körbanan efter övergångsstället på Essingeringen. För att få plats tar man en bit av parken. Gång- och cykelbanan delas upp.

Nytt utseende. Broparken ska få ”en större öppenhet mot gatan och utsikten” och ny belysning.