LARM. Benjamin Dousa berättar att man kommer att börja använda ljudlarm på en förskola i Husby. Foto: Ylva Bergman

Ljudlarm ska stoppa ungas häng vid förskolor

Sedan några år tillbaka finns det ljudlarm på ett antal förskolor i Rinkeby. Nu får även Solbackens förskola ett larm som ska störa bort ungdomar från gården under kvällar och helger.

  • Publicerad 10:53, 13 jun 2019

Ljudlarm har varit ett återkommande fenomen i Järvaområdet.

I Tensta provade man att ha ljudlarm i parkeringsgarage under en period men mötte klagomål, och försöket är numera avslutat.

I Rinkeby har man sedan några år tillbaka ljudlarm på ett par förskolor. Larmen sattes upp av fastighetsägaren SISAB.

"För att förhindra att ungdomar uppehåller sig på förskolegårdarna kvälls- och nattetid och gör sig skyldiga till skadegörelse har ljudlarm installerats på några förskolor i Rinkeby. Larmen, som ger ifrån sig ett ljud som bara kan uppfattas av personer upp till 25 - 30 år, har installerats på de tre förskolor som varit mest utsatta för skadegörelse. Skadegörelsen har minskat, vilket tyder på att larmen haft effekt", skrev stadsdelskontoret i ett tjänsteutlåtande 2017.

Och nu vill stadsdelen, i likhet med SISAB, sätta upp ljudlarm; då på bland annat Solbackens förskola. Ett högfrekvent ljud kommer att vara påslaget under kvällar och helger, för att störa bort ungdomar från området.

– Det kommer att vara väldigt lokalt, och inte höras utanför förskolan. Det berättar Benjamin Dousa (M), ordförande i Rinkeby-Kistastadsdelsnämnd.

Funkar det bra här, kommer man sannolikt utöka till fler förskolor.

– Vi har ett par riktigt utsatta förskolor, där det hänger mycket ungdomar. De skräpar ner och förstör. Det är ett stort problem för personalen som får börja sina dagar med att städa – eller till och med med att ringa polisen.

Benjamin Dousa berättar att stadsdelsnämnden har sökt pengar för projektet ur stadens trygghetsfond.

– Jag tror att det finns en väldigt stor chans att vi får pengarna. Det vore spektakulärt om vi inte fick det.

Stockholm Direkt