OKLAR FRAMTID. De planerade taklyorna vid Levertingsgatan svävar i ovisshet. Foto: Rexplus arkitektbyrå

Locket på om kritiserade taklyor i Krillan

Framtiden för planerna på 17 nya taklyor på ett funkishus i Kristineberg är osäker. En av delägarna till byggherren har gått i konkurs och bygglovet har upphävts.

  • Publicerad 07:10, 27 jun 2018

Som Vårt Kungsholmen tidigare kunde berätta är framtiden för de tänkta lyx-taklyorna vid St Eriksgatan oviss efter att byggherren Axxonen Properties gått i konkurs. Där har fastighetsägaren Centria nu tagit tillbaka byggrätten.

Men Axxonens konkurs kan också påverka planerna på ett annat takbygge, som varit omstritt. Det är planerna på att bygga på ett Björn Hedwall-ritat funkishus i Kristineberg där 17 nya bostäder planeras.

Oviss framtid för nya lyxlyor på Kungsholmen

Det är bostadsrättsföreningen Kristinebergs Strand som driver det projektet tillsammans med GGB Properties, där Axxonen är en av de största delägarna.

Bygglovet upphävdes

Efter många bygglovsansökningar fick projektet till slut klartecken av staden, men det hela överklagades och nyligen kom domen från mark- och miljödomstolen som upphävde bygglovet.

Domstol stoppar omstridda taklyor på Kungsholmen

Då var budet från GGB Properties att det skulle överklagas till högsta instans, att ansöka om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Men nu har företaget backat från det och kommer inte överklaga, meddelar Per Burewall, projektdelägare i GGB Properties.

Vad som kommer hända med projektet nu är oklart. På frågan om de ritar på ytterligare ett helt nytt förslag eller om de jagar nya investerare för att driva projektet vidare svarar Per Burewall att:

– Vi kan i nuläget inte uttala oss i frågan innan vi har träffat konkursförvaltaren som företräder Axxonens konkurs. Det vi kan säga idag är dock att bolaget bakom Kristinebergsprojektet, där Axxonen är en av de största delägarna, mår bra och inte är på obestånd.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.