Löfte: Ökad trygghet och hårdare krav

Fler väktare, bättre förskolor och nolltolerans mot klotter. Det vill Moderaterna i Botkyrka göra med de extra resursmiljarderna till kommunerna som Moderaterna presenterade idag. Villkoret är att bidragstagandet minskar och att fler lär sig svenska snabbt.

  • Publicerad 16:32, 10 aug 2018

Moderaterna har idag presenterat ett resurstillskott till kommuner och landsting på 20 miljarder kronor för att upprätthålla kvaliteten i sina kärnuppgifter. Det är en fördubbling av partiets tidigare utlovade tillskott på 10 miljarder kronor.

168 miljoner av dem är avsatta för Botkyrka. Det är pengar som Moderaterna lokalt vill satsa på trygghet och välfärd.

– Vi har sedan länge velat satsa mer på tryggheten för att vi ser hur allt färre känner sig trygga i Botkyrka, säger Willy Viitala, politisk sekreterare Moderaterna i Botkyrka.

För att öka tryggheten vill han bland annat införa nolltolerans mot klotter, rensa sly och förbättra belysningen i områden som idag upplevs otrygga. Tillskottet skulle också gå till att öka väktarnärvaron och ge dem mer befogenhet att ingripa, samt att ge mer stöd till de nattvandrande föreningarna, menar han.

– Men vi vill också tillskjuta mer pengar till lss-boendeplatser och förskolan.

Vad räcker 168 miljoner till egentligen?

– En hel del. Det beror på hur man prioriterar. Det här är pengar som inte finns idag men som vi skulle kunna använda till de som vi velat göra länge. Vi vlll också sänka kommunalskatten genom att skära ner på kultursidan. Nu kan vi göra vissa satsningar ändå, säger Willy Viitala.

Men för att kommunen ska få del av de extra miljonerna är kravet att kommunerna får ned sina bidragskostnader och förbättrar språkundervisningen för nyanlända.

För att minska bidragskostnaderna vill Moderaterna i Botkyrka ta efter Sundbyberg och Solna, menar Willy Viitala.

– Där har de mer hembesök inom socialtjänsten för att få ner bidragsfusket. Vi vill också öka kravet på en sysselsättning för att få försörjningsstöd. De som inte är arbetsföra får titta vi närmare på, men en generell regel bör vara att ha någon form av sysselsättning.

Hur ska ni förbättra språkundervisningen?

– Man kan tillsätta mer resurser till sfi-undervisningen och öka kraven på de som går på sfi. Vi vill kunna påvisa att personen faktiskt lär sig svenska. Sedan behöver vi också rekrytera fler behöriga lärare, även om det är stenhård konkurrens om dem i hela stockholmsområdet, säger Willy Viitala (M).