Föreningsliv. Stadsdelen kommer inte att kräva tillbaka pengar från föreningarna. Genrebild. Foto: Mikael Andersson

Lokala föreningar får behålla bidrag

Stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta kommer inte att begära tillbaka bidrag från lokala föreningar för aktiviteter som inte kunnat genomföras på grund av corona. Det beslutet togs på stadsdelsnämndsmötet förra veckan.

  • Publicerad 16:29, 1 jun 2020

Bidrag till aktiviteter som inte kommer kunna genomföras ska egentligen betalas tillbaka.

Men på stadsdelsnämndens möte i Spånga-Tensta torsdagen den 28 maj beslutades det att föreningarna får behålla sina bidrag.

– Vi kommer inte att återkräva bidrag för aktiviteter som inte kommer kunna genomföras på grund av covid-19, utan man behåller de bidragen. Däremot har vi en dialog med föreningarna för att se om man kan genomföra andra aktiviteter istället som är möjliga utifrån rådande omständigheter, säger Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i stadsdelsnämnden.

Bättre civilsamhälle

18 stycken föreningar i Spånga-Tensta har blivit beviljade föreningsbidrag för sina verksamheter och det handlar om ett par miljoner kronor.

– Vi är beroende av ett levande civilsamhälle med hjälp av dessa föreningar och de är beroende utav de bidrag som stadsdelen ger. Så vi vill underlätta så mycket som möjligt för dem, säger Ole-Jörgen Persson.

Stadsdelsnämndens övergripande målsättning med föreningsbidraget har varit att öka jämställdheten i stadsdelen och att få till fler kulturella evenemang.

Målet har även varit att det ska bedrivas öppen verksamhet för barn och ungdomar där de kan få vara mer delaktiga i utvecklingen av sitt närområde och i formandet av mötesplatser.

Stockholm Direkt