Igor Gonzalez från Årsta FF, på Årsta IP. Foto: Sacharias Källdén

Lokala M-politiker står bakom Årsta FF

Stadsdelen tänker stötta Årsta FF när det gäller deras önskan om att få bygga ett kafé och kansli. ”Vi ska ta en aktiv roll i att försöka lösa det här” säger de.

  • Publicerad 19:00, 4 apr 2019

- Jag har pratat med mina kollegor i såväl stadshuset som i idrottsnämnden och bett stadsdelsförvaltningen ta en aktiv roll i att försöka lösa det här. 

Det säger Gustav Johansson, (M), ordförande i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd om att lokala Årsta FF inte har fått hjälp att utöka sina lokaler trots att de vuxit från 100 till 1 200 medlemmar på bara några år.

- Även om det inte primärt är vårt ansvarsområde är det viktigt för den styrande majoriteten att de idrottsklubbar vi har får och känner ett stöd från stadens sida. Vi ska se vad vi kan göra, säger han.

Bör stöttas av den grönblå majoriteten

Att vara med i en idrottsklubb är både fostrande och meningsfull sysselsättning, menar han.

- De spelar en viktig roll i det förbyggande arbetet mot utanförskap och kriminalitet som är central för den grönblå majoriteten. 

När det gäller frågan varför det är rimligt att staden avtalar bort en hel anläggning som Årsta IP till en enda klubb, och därmed utesluter lokala klubbar i området från att använda planen, har idrottsförvaltningen ännu inte kunnat svara på.

Deras förklaring är att de politiker och tjänstemän som var verksamma när besluten togs inte längre är kvar. ”Det finns en lång historia kring varför anläggningen idag disponeras av Hammarby IF. En del av bakgrundsmaterialet finns på Stadsarkivet, vilket vi behöver ha fram för att kunna svara på din fråga.” skriver de i ett mejlsvar, och ber att få återkomma.

Årsta FF i akut behov av större plan och lokal

Igor Gonzalez vid Årsta FFs omklädningshus. Foto: Sacharias Källdén

Så rena eller smutsiga är Stockholms bad

Nyheter LISTA: Baden där du kan kasta dig i – men här ska du inte hoppa i plurret Staden genomför ständigt vattenprover på Stockholms allmänna badplatser för att säkerställa att vattnet inte utgör någon hälsorisk. Här är resultatet av ditt bads senaste mätning.tisdag 25/6 19:00

Trasig pump bakom badavrådan i Långsjön

Nyheter Gäller tills vidare Avrådan för bad i Långsjön pågår fortfarande medan man undersöker om en havererad pumpstation har läckt utsläpp eller inte.tisdag 25/6 13:20