Lokaltrafiken fick ris och ros av resenärerna

Enköping ska få ett nytt busslinjenät. Därför hade UL ett möte på Enköpings station där allmänheten fick lämna synpunkter.

  • Publicerad 08:41, 3 dec 2018

Region Uppsala och Enköpings kommun arbetar med att ta fram ett nytt busslinjenät för stadsbussarna i Enköping. För att få synpunkter och förslag från resenörerna var UL den 29 november på plats vid Enköpings station för att ta in åsikter från allmänheten.

Vädret var kallt och blött, men i UL:s informationstält fanns en värmande kamin. Kenth Pettersson var en av dem som kom in i tältet och lämnade synpunkter på UL:s bussar.

– Bussen 16.05 mot Bergvreten är alltid försenad, sa han.

Kenth Pettersson föreslog att UL skulle senarelägga avgången för att få tidtabellen att stämma överens med verkligheten, så att resenärerna skulle slippa stå och vänta.

Angela Askell med barnen William Hultgren, Rasmus Hultgren, boende i Bredsand, vill ha fler avgångar till och från sitt område.

– Barnen behöver ta sig till skolan och min man jobbar i Örebro. Nu är det svårt, sa Angela Askell.

När UL nu har fått in synpunkter blir nästa steg att arbeta fram ett konkret förslag med linjedragningar och under våren 2019 beräknas samråd om detta förslag att hållas.

Bakgrunden till omarbetningen av busslinjenätet i kommunen är att andelen kollektivtrafikresenärer är lägre än i andra städer av Enköpings storlek i Sverige. Dagens busslinjenät innebär långa restider och det upplevs mindre attraktivt att resa med buss inom staden.

Med ett linjenät som är enklare att förstå, ger kortare restider och har tätare avgångar ska fler lockas att ta bussen i stället för bil i Enköping.

Företagare vägrade lämna tillbaka pengar

Nyheter En Enköpingsföretagare fick av misstag närmare 300 000 kronor insatta på sitt företags konto. Sen vägrade han att betala tillbaka dem. Nu står mannen åtalad för brott.söndag 15/12 8:46