Lösning på marktvist öppnar för bussgarage

Marktvisten ser ut att vara över. Efter en förlikning närmar sig bussdepåbygget. Nu hoppas kommunen att byggprocessen kan inledas nästa år.

  • Publicerad 14:02, 6 dec 2018

Det här är en viktig pusselbit för utvecklingen av Ekerö centrum.

En riktig långbänk kan vara på väg att nå sin upplösning. Efter år av diskussioner har Ekerö kommun och en privat markägare kommit överens om en uppgörelse kring en markyta som är planerad att användas till bussdepån i Enlunda på Färingsö.

– Vi har träffat en uppgörelse som är villkorad av kommunfullmäktiges godkännande, säger Jonas Orring, teknik- och exploateringschef på Ekerö kommun.

Har saknat tillstånd

Bakgrunden är att kommunen inte haft tillstånd att tvångsinlösa den aktuella biten mark till bygget. Något Jonas Orring menar att de först fick klartecken att göra av Lantmäteriet 2011. Fyra år senare fick sedan kommunen ett avslag i deras begäran om tvångsinlösningen.

– Det beslutet har vi överklagat till Mark- och miljödomstolen, men nu är vi på väg, säger Jonas Orring.

Enligt honom innebär förlikningen med markägaren att Ekerö kommun kommer att betala någonstans mellan sex och sju miljoner kronor för marken.

Bygget kan starta

Förlikningen är en punkt på dagordningen när kommunfullmäktige sammanträder nästa gång tisdagen den 13 december. Om politikerna ger sitt godkännande tror Jonas Orring att byggstart av bussdepån kan ske under nästa år.

– Nu kan fastighetsbildningsprocessen avslutas och då kan landstinget påbörja byggandet av bussdepån. Det kan kanske ske andra halvåret av 2019. Det här är en viktig pusselbit för utvecklingen av Ekerö centrum.

Hans uppskattning är att bygget ska ta drygt tre år och beroende på exakt byggstart därmed kunna stå färdigt till årsskiftet 2022/2023.

Glädje på kommunen

De båda parterna har länge stått långt i från varandra i frågan om hur den aktuella marken ska hanteras. För kommunens del är det mycket glädjande att parterna nu har nått en överenskommelse.

– Vi är naturligtvis glada att vi börjar skymta ljuset i tunneln, säger Jonas Orring.

Konstruktiva samtal

Hans bild är att samtalen med markägaren har varit konstruktiva även om de har varit oense.

– Utifrån varandras synpunkter har vi närmat oss. Jag har full respekt för de synpunkter som har framförts från den här markägaren. Det har naturligtvis inte varit lätt för någon part att nå en överenskommelse. Jag är jätteglad att vi har nått en samsyn här, säger han.

Mälarö Tidning har varit i kontakt med markägaren som inte vill kommentera ärendet innan kommunfullmäktige har godkänt förlikningen.

S: Dags att oppositionen får komma med förslag igen

Nyheter Vill återinföra motioner i kommunfullmäktige I våras gjorde beslutade gruppledarna i kommunfullmäktige att stoppa alla motioner i kommunstyrelsen. Nu vill oppositionen återfå möjligheten att göra sin röst hörd.tisdag 22/9 11:37

Inga SL-automater på Mälaröarna

Nyheter Hänvisar till nya betalningssätt framöver Flera oppositionspartier vill att Ekerö kommun ska sätta upp SL Access-automater runtom på Mälaröarna. Något som Mälaröalliansen inte tycker behövs. Beslut tas på tisdag.måndag 21/9 16:55

Många felparkerade bilar på Ekerö

Nyheter Kommunen kan inte göra något Ekerö kommun har fått mycket samtal om långtidsuppställda fordon. Något som de ofta inte kan göra något åt då det inte är deras mark.måndag 21/9 11:36