Lugnet. De boende ska nu få platser på andra LSS-boenden. Foto: Daniel Cannervik

Lugnet får grönt ljus – men står utan avtal

Lugnet har vidtagit tillräckliga åtgärder och får grönt ljus av Arbetsmiljöverket. Men kommunen har klippt banden – nu läggs verksamheten sannolikt ner.

  • Publicerad 01:15, 26 maj 2019

Organisationen kan inte bära sina kostnader.

I höstas krävde Arbetsmiljöverket att arbetsmiljöarbetet på Lugnets LSS-verksamhet på Munsö styrs upp ordentligt. Om kraven inte uppfylldes skulle verksamheten förbjudas – med hot om vite på 250 000 kronor.

Arbetsmiljön har de senaste åren försämrats så pass att den inneburit hälsorisker på grund av hot och kränkningar, något som MälaröDirekt skrivit om flera gånger.

Nyligen meddelade Arbetsmiljöverket ett positivt besked. Lugnet uppfyller kraven och myndigheten har nu avslutat ärendet.

– Det var ett gott betyg på den stora arbetsmiljösatsning som vi genomförde på relativt kort tid, säger Sofie Burman, verksamhetschef på Lugnet.

Utan finansiering

Men hotet mot verksamheten finns fortfarande. Under våren har Ekerö kommun, verksamhetens enda uppdragsgivare, sagt upp samtliga individavtal, med anledning av de senaste årens brister. De boende ska nu få platser på andra LSS-boenden. Lugnet står därmed helt utan finansiering efter augusti.

– Det innebär att verksamheten läggs ner. Kommunen är Lugnets enda inkomstkälla och om de inte köper tjänster i form av boende och daglig verksamhet har Lugnet ingen möjlighet att fortsätta verksamheten. Organisationen kan inte bära sina kostnader utan inkomst från kommunen.

Styrelsen vädjar till kommunen om att fatta ett nytt beslut. I ett tjänsteutlåtande meddelar dock socialkontoret att tidigare beslut står fast och att Arbetsmiljöverkets beslut inte ändrar kommunens inställning.

Även Inspektionen för vård och omsorg har ett pågående tillsynsärende gällande Lugnet. Denna har i skrivande stund ännu inte avslutats.

– Såvida ytterligare ett positivt myndighetsbesked inte förmår socialnämnden att tänka om och fatta ett nytt beslut läggs Lugnets verksamhet ner, säger Sofie Burman.

Senaste numret

Gilla oss på Facebook

Stockholm Direkt