Båttest. Till höger syns Andreas Burghauser, projektchef på Nya tunnelbanan. Foto: Sacharias Källdén

Lyckat båttest på Blasieholmen inför nya tunnelbanan

I oktober testades att frakta sprängmassor från Blasieholmen med båt i stället för med lastbilar i samband med tunnelbaneutbyggnaden. Nu är resultatet av testet klart.

  • Publicerad 11:46, 27 nov 2019

Det är inga små mängder bergsmassor som ska fraktas från Blasieholmen i samband med den blå tunnelbanelinjens utbyggnad. Enligt preliminära beräkningar handlar det om sammanlagt 500 000 ton under cirka 2-3 år.

Frågan är bara hur de ska fraktas. Som ett alternativ till lastbilstransporter testades i oktober båttransporter – och nu är resultatet klart.

Sprängningar på Blasieholmen möter motstånd

Andreas Burghauser, projektchef på Nya tunnelbanan, säger att de framför allt tittat på tre saker när de jämfört båt och lastbil: buller, klimatpåverkan och kostnad.

– Det vi ser är att det inte blir någon större skillnad när det gäller buller. Båda transportsätten håller sig under de villkor som vi har fått i vår miljödom, säger han.

Även när det gäller kostnaden är de båda fraktsätten likvärdiga. Däremot är båttransporter att föredra ur en miljösynvinkel eftersom båtarna genererar mindre utsläpp.

– Dessutom finns det ytterligare ett perspektiv och det är att man vill göra vad man kan för att få bort trafik från gatunätet, tillägger han.

Burghauser säger att passagerartrafiken i området inte påverkas nämnvärt eftersom det inte handlar om någon skytteltrafik – varannan dag kommer ett nytt fartyg att anlända till platsen. Däremot kommer fartyg som hyr plats vid kajen att behöva flyttas.

Om det blir båttransporter eller inte återstår dock att se. Enligt Regionen så måste de som vill göra jobbet nu redovisa hur de tänker arbeta med både lastbils- eller sjötransporter och vad det kommer att kosta. Upphandlingen av den entreprenör som ska utföra arbetet på Blasieholmen pågår.

– Vi tar med oss det vi lärt oss i testet och de rekommendationer som finns i rapporten. Förhoppningsvis är upphandlingen klar i mitten av februari, säger Andreas Burghauser.

500 000 ton sten ska fraktas från Blasieholmen