EKONOMI. Det grönblå styrets gruppledare presenterade sitt budgetförslag på måndagen. Från vänster i bild: Stefan Bergström (C), Maria Bohman Kreij (KD), Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), Johan Storåkers (L) och Mikael T. Eriksson (M). Foto: Ulrica Andersson

Lysande satsning i nästa års budget

500 gatulampor placeras ut i Sundbyberg via en medborgardialog. Det är en av flera trygghetssatsningar i de grönblåas budgetförslag för 2018.

  • Publicerad 08:47, 15 jun 2017

Vi får loss
kapital för att
kunna investera.

Maria Bohman Kreij (KD)

Presskonferensen om kommunens budget för 2018 inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M) berättade om hur Hallonbergen och Rissne kan utvecklas tack vare köpsugna fastighetsbolag.

För Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i näringslivskommittén, är det viktigt att fastigheter inte bara säljs vidare. Hur detta i så fall ska regleras är inte klart än men kommer förhandlas inför avtalstecknande, enligt Mikael T. Eriksson.

– Satsningen på Hallonbergen är den största på länge, säger Johan Storåkers (L).

Upprustningen av Ör centrum, med bland annat ett mellanboende för seniorer, kommer troligtvis att börja byggas under året.

I Ursvik är det byggstart för torget med bland annat någon efterlängtad matbutik. Detaljplaner för nya stadskärnan kommer att börja tas fram. Internationella Engelska skolan väntas öppna i Rissne med 800 platser för årskurserna 4–9.

Ombildningen av hyresrätter i syfte att åstadkomma en bättre blandning mellan boendeformer, något som skett i Hallonbergen, ska utökas till att även omfatta Rissne och Ör.

– Vi får loss kapital för att kunna investera, säger Maria Bohman Kreij (KD).

Något antal hyresrätter som ska säljas vill de inte ange utan överlåter detta åt Förvaltaren att hantera. För att uppnå den önskade fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter på hälften av varje finns även andra tillvägagångssätt; Siyamak Sajadian Sasanpour nämner exempelvis att ställa krav på hyresrätter vid nyproduktion.

Sex miljoner läggs på nya upprustade lekplatser, bland annat är det plaskdammen i Rissnes tur. Allt ekonomiskt bistånd från socialtjänsten kommer att följas upp med hembesök. Kvalitetsuppföljningen inom äldreboenden enligt LOV (lagen om valfrihet) ska stärkas.

En miljon kronor läggs på att stärka miljösamordningen med ytterligare en tjänst. Bygglovsansökan för solceller kommer att vara avgiftsfria.

Även samarbete och dialog med företag ska förbättras. Företagsklimatet har enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv försämrats i kommunen, något som Siyamak Sajadian Sasanpour medger men hävdar beror på andra avdelningar än näringslivsavdelningen.

Kommunen kommer investera i 500 nya gatlampor, vars placering ska bestämmas med hjälp av en medborgardialog. Grannstödsbil och välskötta parker ingår också i trygghetssatsningen. När det gäller cykelvägar ska det både rustas upp, dras om och byggas nytt. Kultur- och fritidsnämnden kommer att fixa fler portabla isbanor och satsa på näridrottsplatser, enligt Johan Storåkers.

Maria Bohman Kreij hoppas att det märks att det finns ett helhetstänk från kommunens sida.

– Det är lätt att man förbiser någon del med den tillväxt vi har, säger Maria Bohman Kreij (KD).

Peter Schilling (S) konstaterar att politiken fått en annan inriktning i och med att kommunens styre leds av Moderaterna.

– Privata aktörer får större utrymme; man tror att någon annan ska utveckla Sundbyberg än sundbybergarna själva, säger oppositionsrådet som efterfrågar mer dialog med medborgarna.

Att som de grönblåa lägga fem miljoner på lärarlöner och mindre grupper i förskolan är småpengar, enligt honom.

– Vi gjorde en utredning där det visade sig att det skulle kosta 60–70 miljoner att få ner snittet till 15 barn per grupp. Det är lite av plakatpolitik, de lovar stora reformer och satsar lite pengar, säger Peter Schilling.

Enligt oppositionsrådet Jesper Wiklund (V) finns nedskärningar gömda i sänkta ersättningar för lokalkostnader och effektiviseringskrav. Att budgeten går ihop hänger på försäljningar, påpekar han.

– Klassisk moderatpolitik; de säljer ut och skär ned, säger han.

Att göra uppföljningar inom äldreomsorgen är inte tillräckligt, enligt Jesper Wiklund som vill höja ersättningen för boende.

– Vi lägger ett antal miljoner i vår budget just för att få bättre kvalitet, säger han.

MER Siffrorna

Dessa summor får de största nämnderna (räknat i miljoner kronor, skillnad mot 2017 inom parentes) enligt den grönblå majoritetens budgetförslag inför 2018:

Grundskole- och gymnasienämnden 627,0 (+32,8)

Social- och arbetsmarknadsnämnden 488,6 (+25)

Förskolenämnden 386,0 (+1,1)

Äldrenämnden 357,0 (+15)

Kommunstyrelsen 157,9 (+ 20,4)

Kultur- och fritidsnämnden 130,7 (-8,2)

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 125,8 (-19,5)

Byggnads- och tillståndsnämnden 5,8 (-1,9)

Skatten kommer att ligga kvar på 18.90.

Beslut om budgetförslaget tas i kommunfullmäktige sista veckan i juni.

Källa: M/MP/C/L/KD i Sundbyberg

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Mindre ekologisk mat i Sundbyberg

Nyheter MP: Jag är faktiskt förvånad Till 2022 ska 50 procent av maten som serveras i Sundbybergs kommun vara ekologisk, enligt ett tidigare beslut i kommunfullmäktige. Trots det blir andelen ekologisk mat som serveras allt lägre.måndag 30/3 17:00

Sundbybergs växthus försvinner efter midsommar

Nyheter Måste lämna plats åt järnvägen Trafikverket behöver plats för att bredda järnvägen genom Sundbyberg och nu är det klubbat att kommunens växthus därför ska rivas. Ännu finns ingen ny plats för växthusen.måndag 30/3 12:20

Storskogens SK laddat för kvartsfinal

Nyheter Motståndarna inleder med en straffspark Storskogens SK spelar nu på söndag kvartsfinal i Stockholm Cup och vid vinst ställs kvartersklubben mot ett division 2-lag.fredag 27/3 16:24
Stockholm Direkt