Cykelskola för alla barn i förskoleklass och fler säkra cykelparkeringar vill Moderaterna att staden ska satsa på bland annat om de vinner valet. Foto: Andreas Enbuske/Peter Knutsson

M: Erbjud cykelskola för alla barn i förskoleklass

Cykelskola för alla elever i förskoleklass, laddstationer för el-cyklar och fler cykelparkeringar nära kollektivtrafiken. Det är några av Moderaternas satsningar för cyklister.

  • Publicerad 17:07, 17 maj 2018

Cykelskolor finns redan och är jättebra, menar Cecilia Brinck (M), och vill inte ta åt sig äran för den idén. Däremot vill hon att staden ska ta ett större ansvar och lägga pengar på att utbilda alla elever i förskoleklass kring cykling och grundläggande trafikregler.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– I den snåla skolbudgeten som majoriteten har lagt finns inte det, därför har vi lagt på pengar för det. Det är en jättebra verksamhet som är väldigt populär redan idag och det finns säkert ännu fler intressenter som vill erbjuda något liknande, säger Cecilia Brinck.

– Det är jätteviktigt att barn kan och får chansen att lära sig cykla. Vi vill också skapa säkra cykelvägar till och från skolor. Det är sorgligt att föräldrar i så stor utsträckning känner att de behöver skjutsa barnen med bil. Det skulle inte behövas.

Förslaget: Låt p-vakter punktbevaka cykelfält

Sedan vill partiet också, om de kommer till makten, se till att stadens parkeringsbolag bygger laddstationer för elcyklar vid sina cykelparkeringar.

– På samma sätt som staden bygger laddstationer för elbilar tycker vi att det är självklart att det även finns för elcyklar. Framförallt behövs det i anslutning till cykelparkeringar i kollektivnära platser där cykeln står en längre tid och kan laddas, säger Cecilia Brinck.

Förslag: Sänk farten till 30 i hela innerstan

Fler och tryggare cykelvägar samt fler säkra och skyddade cykelparkeringar, framförallt runt knutpunkter i kollektivtrafiken, är andra punkter på Moderaternas löftes-lista.

– Om man inte kan parkera säkert där så kanske fler tar bilen till kollektivtrafiken eller hela vägen till jobbet. Jag själv har en kvarts promenad till tunnelbanan och skulle jättegärna cykla om man kunde parkera säkert. Nu tar jag kanske bilen dit eller hela vägen till jobbet om det exempelvis är dåligt väder. Det skulle inte behövas och jag tror inte jag är ensam om detta. Det är ett sätt att få fler att välja kollektivtrafiken också, säger Cecilia Brinck.

Här är Moderaternas vallöften till cyklisterna

Staden ska tillsammans med till exempel Stockholm Bikes erbjuda cykelskola för samtliga elever i förskoleklass. Målet är att öka kunskaperna om cykling samt grundläggande regler och förhållningssätt i trafiken.

Fler och tryggare cykelvägar och fler lättplacerade cykelställ, inte minst vid omstigningspunkter i kollektivtrafiken.

Även lånecykelsystemet bidrar till Stockholm som cykelstad och dess tillgänglighet ska prioriteras, speciellt i kollektivtrafiknära lägen.

Genom stadens cykelstrategi ska cykelplanens mest prioriterade åtgärder genomföras. Cykelleder som binder ihop stadens olika delar och cykelstråken mellan kommunerna i länet ska utgöra ryggraden i denna satsning.

Vid nybyggnation ska det planeras för ett ökat cyklande och behov av cykelparkering. Detta är särskilt angeläget vid omvandlingen av området runt Stockholms centralstation.

Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB får i uppdrag att bygga laddstationer för elcyklar i anslutning till cykelparkeringar. Ett ökat antal laddstationer förväntas medföra en ökning av den miljövänliga cykeltrafiken.

Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt trafiknämnden får i uppdrag att skapa fler säkra cykelparkeringar i Stockholm. Detta är särskilt angeläget i kollektivtrafiknära lägen.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.